Využití vaku při opravě bazénu

Využití vaku při opravě bazénu

Flexibilní nádrže CITERNEO se dají využít i při opravě a údržbě bazénu. K dispozici jsou pro vytvoření zásoby vody o velikosti 1 m³ až 2 000 m³, s maximální výškou 1,6 m, ve standardních i atypických rozměrech. Vaky na vodu často využívají i bazénové firmy nebo...
Vak na užitkovou vodu pro společnost na severu Čech

Vak na užitkovou vodu pro společnost na severu Čech

I společnost na severu Čech, hospodařící ve Frýdlantském výběžku na celkové výměře 3 000 ha, se rozhodla využívat flexibilní vaky na vodu.  Společnost z celkové výměry 3 000 ha využívá 1 000 ha jako ornou půdu, kde hospodaří její sesterská společnost. Zbývajících 2...