Využitie vaku pri oprave bazéna

Využitie vaku pri oprave bazéna

Flexibilné nádrže CITERNEO sa dajú využiť aj pri oprave a údržbe bazéna. K dispozícii sú na vytvorenie zásoby vody o veľkosti 1 m³ až 2 000 m³, s maximálnou výškou 1,6 m, v štandardných aj atypických rozmeroch. Vaky na vodu často využívajú aj bazénové firmy alebo...
Vak na úžitkovú vodu pre spoločnosť na severe Čiech

Vak na úžitkovú vodu pre spoločnosť na severe Čiech

Aj spoločnosť na severe Čiech , hospodáriaci Frýdlantskom výbežku na celkovej výmere 3 000 ha, sa rozhodla využívať flexibilné vaky na vodu. Spoločnosť z celkovej výmery 3 000 ha využíva 1 000 ha ako ornú pôdu, kde hospodári jej sesterská spoločnosť. Zvyšných 2 000 ha...