N Naše vaky sú najpraktickejšie, najekologickejšie a najekonomickejšie riešenie skladovanie tekutín.

Vieme nájsť efektívne riešenia rozličných situácií!

Ponuka spoločnosti FT vaky, s. r. o., zahŕňa zásobníky a vaky výrazného objemového rozpätia (od 1 m3 do 2000 m3) navrhnuté špeciálne pre rôzne druhy kvapalín a pre rozličné spôsoby využitia:

  • Zásobníky a vaky na pitnú vodu sú ideálnym riešením pre zaistenie zásob pitnej vody v prípade výpadku jej dodávky, na akciách s vysokou koncentráciou účastníkov alebo v miestach jej nedostatku.
  • Zásobníky a vaky na dažďovú vodu poskytujú jednoduché a nenápadné riešenia pre zadržiavanie dažďovej či úžitkovej vody využiteľné pri domoch a záhradách, ale aj v priemysle či poľnohospodárstve.
  • Zásobníky a vaky na odpadovú vodu sú vhodné nielen do poľnohospodárskej prevádzky, ale aj na zabezpečenie funkčnosti sociálnych zariadení, čističiek a septikov.
  • Zásobníky a vaky pre hasičov zabezpečené hydrantovými spojkami poskytujú možnosť vytvorenia zásob protipožiarnej vody a jej následné efektívne využitie hasičskými zbormi, alebo taktiež v súkromných objektoch.
  • Zásobníky a vaky na tekuté hnojivá sú modernou a ekonomickejšou alternatívou uskladňovania tekutých hnojív vhodnou pre súkromných poľnohospodárov, poľnohospodárske družstvá aj štátne poľnohospodárske podniky.
  • Zásobníky a vaky na pohonné hmoty uľahčujú vytváranie zásob najmä benzínov a motorovej nafty v priemysle a poľnohospodárstve, ale aj v doprave a logistike a v ďalších prípadoch.

© FT vaky, s. r. o. | Akékoľvek použitie obsahu, loga, fotografií alebo grafickej úpravy webových stránok FT vaky.cz, vrátane ich prevzatia, šírenia a ďalšieho sprístupnenia je bez predchádzajúcej písomnej dohody s vlastníkom webu a prevádzkovateľom servera zakázané. Logo FT vaky, ktoré je používané na týchto webových stránkach, je zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva ako ochranná známka kombinovaná pod číslom 365145 a ochranná známka FTVAKY slovná je vedená pod číslom 365146. Prevádzkovateľom servera a vlastníkom webu je FT vaky, s. r. o., so sídlom námestie I. P. Pavlova 1785/3, Nové Mesto, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. Spoločnosť je zapísaná u Obchodného registra, vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273659.