Spolupracujeme s preverenými partnermi

9

dotácie

9

čerpadlá

9

pevné nádrže

AG Grant.cz – Dotačné poradenstvo
Poradenská spoločnosť v odbore dotácií a investičných stimulov. Kompletné zabezpečenie prípravy žiadostí o dotácie pre podniky, pre obce, mestá a školy a dotácie pre poľnohospodárov.
Pomoc s dotačným titulom Dážďovka, podpora zadržiavania vody v krajine, poskytovaným ŠFŽP a MŽP.
REMONT ČERPADLA
Spoločnosť zameraná na priamy dovoz, predaj, servis a poradenstvo v oblasti čerpadiel a závlahovej techniky.
Príprava čerpadiel na mieru jednotlivým potrebám, kompatibilných s flexibilnými vakmi a nádržami.

TRIGY
Spoločnosť zaoberajúca sa pomocou s dotačným programom Dažďovica.

Balíček pre stavbárov a stavebníkov

Pre stavebné spoločnosti, profesionálnych stavbárov ponúkame spoluprácu v podobe zabezpečenia kompletného balíčka dôležitých produktov pre moderné riešenie hospodárenia s kvapalinami (flexibilný vak, kompatibilné čerpadlo a prípadná dotácia), ktorý možno využiť pri realizácii jednotlivých stavieb a stavebných projektov, respektíve sprostredkovávať zákazníkom pri stavbe či rekonštrukcii domu.

 

Alternatívne služby

Spoločnosť FT vaky spolupracuje tiež s výrobcami a distribútormi klasických samonosných plastových nádrží, ktoré slúžia ako horizontálne podzemne nádrže na akumuláciu dažďovej vody alebo na zachytenie vyčistenej vody z čističiek odpadových vôd (ČOV), ako nádrže na splaškovú vodu (žumpa), prečerpávacie nádrže či nádrže na akumuláciu vody na zavlažovanie.

Ak nie sú naše vaky a nádrže priliehavým riešením vašej situácie, napriek tomu sa na nás obráťte. Spolupracujeme s preverenými partnermi a sme schopní ponúknuť vám komplexné služby a nájsť pre vás vhodný spôsob hospodárenia s kvapalinami za výhodných podmienok.

© FT vaky, s. r. o. | Akékoľvek použitie obsahu, loga, fotografií alebo grafickej úpravy webových stránok FT vaky.cz, vrátane ich prevzatia, šírenia a ďalšieho sprístupnenia je bez predchádzajúcej písomnej dohody s vlastníkom webu a prevádzkovateľom servera zakázané. Logo FT vaky, ktoré je používané na týchto webových stránkach, je zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva ako ochranná známka kombinovaná pod číslom 365145 a ochranná známka FTVAKY slovná je vedená pod číslom 365146. Prevádzkovateľom servera a vlastníkom webu je FT vaky, s. r. o., so sídlom námestie I. P. Pavlova 1785/3, Nové Mesto, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. Spoločnosť je zapísaná u Obchodného registra, vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273659.