Buďte partner a distribútor

9

kolegialita

9

rozvoj

9

výhody

Spoločnosť FT vaky spolupracuje s B2B distribútormi, medzi ktoré možno zaradiť najmä:

  • špecializované e-shopy pre koncových zákazníkov z radov napr. záhradkárov, hasičov a ďalších strážcov požiarnej ochrany (napr. BOZP), chovateľov či poľnohospodárov v oblasti živočíšnej aj rastlinnej výroby,
  • odborníkmi z radov architektonických štúdií, vrátane tých záhradných, a z radov stavebných firiem, stavebnín či stavebných inžinierov a
  • záhradníctva, ktoré nemusia byť len bežnými koncovými zákazníkmi

Vyjádření prodeje produktů CITERNEO (podle aplikace) na celkovém obratu.

Vyjadrenie predaja produktov CITERNEO (podľa aplikácie) na celkovom obrate.

 

Spolupráca je založená na základe individuálneho provízneho systému. Distribútor nie je zaviazaný k predaju vopred určeného počtu výrobkov, povinný je len podieľať sa na distribúcii informácií o výrobkoch a ich predaji. Nie sú naňho kladené ani žiadne skladovacie či dopravné požiadavky. O všetko sa stará spoločnosť FT vaky, ktorá dodá distribútorovi vak v termíne cca 4 až 5 týždňov (pri kusovej výrobe).

Distribútor využíva výhody centrálne vedenej propagácie, je pravidelne informovaný o novinkách a relevantných skutočnostiach a je mu poskytovaná všetka reklamná podpora (tlačené materiály, pomôcky a pod.). Zároveň je pravidelne spomínaný v reklame spoločnosti FT vaky, čím je podporované jeho meno a budovaná jeho povesť.

Spolupráca môže byť založená aj na starostlivosti distribútora o konkrétne územie, tzv. regionálnosť. Tá vedľa predaja flexibilných vakov a nádrží spočíva aj v zabezpečení ich opráv, prípadne v rekognoskácii terénu a pod. Toto rozšírenie katalógu služieb distribútora je, samozrejme, spojené s navýšením výhod spolupráce.

© FT vaky, s. r. o. | Akékoľvek použitie obsahu, loga, fotografií alebo grafickej úpravy webových stránok FT vaky.cz, vrátane ich prevzatia, šírenia a ďalšieho sprístupnenia je bez predchádzajúcej písomnej dohody s vlastníkom webu a prevádzkovateľom servera zakázané. Logo FT vaky, ktoré je používané na týchto webových stránkach, je zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva ako ochranná známka kombinovaná pod číslom 365145 a ochranná známka FTVAKY slovná je vedená pod číslom 365146. Prevádzkovateľom servera a vlastníkom webu je FT vaky, s. r. o., so sídlom námestie I. P. Pavlova 1785/3, Nové Mesto, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. Spoločnosť je zapísaná u Obchodného registra, vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273659.