N Naše vaky sú najpraktickejšie, najekologickejšie a najekonomickejšie riešenie skladovanie tekutín.

Najčastejšie kladené otázky – FT vaky, s.r.o.

1. Môže voda vo vaku zamrznúť?

Voda vo vakoch prevažne nezamŕza, a chová sa ako voda, obrazne povedané, v rybníku. Pri vyšších dlhotrvajúcich mrazoch sa vytvorí vo vaku pozdĺž vrchnej časti vaku ľadová krusta (podľa veľkosti vaku maximálne niekoľko cm), ktorá však nijako nebráni použitiu vaku aj v zime. Väčšina vaku zostane nezamrznutá. Samotný materiál, z ktorého je vak vyrobený, vydrží teploty medzi -30 až +70 stupňov. Zamrznutie vrchnej časti vody je ale veľmi závislé na dĺžke mrazov a rýchlosti výmeny vody vo vaku.

Samotnou kapitolou je zamŕzanie kohútov a ventilov, voda vnútri nich zamrznúť môže. Preto odporúčame (a máme v praxi vyskúšané) buď obmotaný nízkonapäťový vyhrievací drôt, alebo izoláciu ventilov a kohútov.

2. Ako často sa má pitná voda vo vaku vymieňať, aby sa nepokazila/zostala pitná?

Nemožno odpovedať tak, aby bol určený presný čas. Výrobca sám uvádza pomerne dlhú dobu pri stojatej vode, a to v trópoch, a za podmienok, ktorých u nás nie je možné dosiahnuť. Pri bežnom používaní a bežnom prietoku vody o tejto otázke vôbec nemusíte premýšľať, vak plní vlastne funkciu vodojemu a je na túto funkciu certifikovaný. Ak sa pýtate na príklad vody, kedy nebude vak používaný dlhšiu dobu, potom môžeme uviesť príklad studne, ktorá tiež nemusí mať vodu veľmi dlhú dobu vymenenú, ale spotrebiteľ to nevie. V našich klimatických podmienkach a za ďalšej podmienky, že vak zostane neotvorený a bola do neho napustená voda, môže byť taká doba až niekoľko mesiacov. Do vaku totiž nepreniká svetlo a nemôžu sa spustiť procesy, ktoré vodu „kazia“.

3. Akým tlakom je potrebné vak napúšťať?

Vak je možné naplniť samospádom, takže stačí úplne zanedbateľný tlak na „pretlačenie“ materiálu, z ktorého je vak vyrobený. FT vaky sa dokážu naplniť vodou až po udávaný objem, ktorá je do vaku vháňaná pod úplne minimálnym tlakom. Nebojte sa, nepredávame vaky, ktoré nejdú naplniť.

4. Existuje nejaké riziko výbuchu vaku pri preplnení?

Nie je. Vaky, u ktorých by to hrozilo, sú vybavené systémom Securflow, ktorý umožní kvapaline uniknúť v prípade preplnenia.

5. Existuje riziko poškodenia vaku vandalizmom?

Materiály, z ktorého sú vaky vyrobené, sú pomerne dosť silné, takže je náročné tkaninu preraziť. Pretrhnutiu nožom samozrejme nie je možné zabrániť, avšak v týchto prípadoch odporúčame vaky oplotiť (spravidla väčšie vaky), rovnako tak pre prípad poškodenia automobilom alebo strojom. V prípade, že vak je mechanicky poškodený, výrobca dodáva súpravu na opravu. Samotná oprava vaku je veľmi jednoduchá. Ak je zásoba kvapaliny nebezpečná pre životné prostredie, odporúča sa postaviť retenčné zariadenie, ktoré môže byť povinné podľa medzinárodného nariadenia.

6. Existuje riziko poškodenia vaku hlodavcami?

Keď je nádrž plná, je pre hlodavce úplne neprístupná.

7. Je možné si na vak stúpnuť?

Áno, v prípade, že podrážka neobsahuje kamienky či iné ostré predmety. Odporúča sa na vak nestúpať v okamihu, keď sa vytvorí na povrchu vody ľadová krusta.

© FT vaky, s. r. o. | Akékoľvek použitie obsahu, loga, fotografií alebo grafickej úpravy webových stránok FT vaky.cz, vrátane ich prevzatia, šírenia a ďalšieho sprístupnenia je bez predchádzajúcej písomnej dohody s vlastníkom webu a prevádzkovateľom servera zakázané. Logo FT vaky, ktoré je používané na týchto webových stránkach, je zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva ako ochranná známka kombinovaná pod číslom 365145 a ochranná známka FTVAKY slovná je vedená pod číslom 365146. Prevádzkovateľom servera a vlastníkom webu je FT vaky, s. r. o., so sídlom námestie I. P. Pavlova 1785/3, Nové Mesto, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. Spoločnosť je zapísaná u Obchodného registra, vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273659.