N Naše vaky jsou nejpraktičtější, nejekologičtější a nejekonomičtější řešení skladování tekutin

Nejčastěji kladené dotazy – FT vaky, s.r.o.

1. Může voda ve vaku zamrznout?

Voda ve vacích převážné nezamrzá, a chová se jako voda obrazně řečeno v rybníce. Při vyšších dlouhotrvajících mrazech se vytvoří ve vaku podél vrchní části vaku ledová krusta (podle velikosti vaku maximálně několik cm), která však nijak nebrání použití vaku i v zimě. Většina vaku zůstane nezamrzlá. Samotný materiál, ze kterého je vak vyroben vydrží teploty mezi -30 až +70 stupňů. Zamrznutí vrchní části vody je ale velmi závislé na délce mrazů a rychlosti výměny vody ve vaku.

Samotnou kapitolou je zamrzání kohoutů a ventilů, voda uvnitř nich zamrznout může. Proto doporučujeme (a máme v praxi vyzkoušené) buď obmotaný nízkonapěťový vyhřívací drát nebo izolaci ventilů a kohoutů.

2. Jak často se má pitná voda ve vaku vyměňovat, aby se nezkazila / zůstala pitná?

Nelze odpovědět tak, aby byl určen přesný čas. Výrobce sám uvádí poměrně dlouhou dobu při stojaté vodě, a to v tropech, a za podmínek, které u nás nelze dosáhnout. Při běžném používání a běžném průtoku vody o této otázce vůbec nemusíte přemýšlet, vak plní vlastně funkci vodojemu a je na tuto funkci certifikován. Pokud se ptáte na příklad vody, kdy nebude vak používán delší dobu, pak můžeme uvést příklad studny, která také nemusí mít vodu velmi dlouhou dobu vyměněnou, ale spotřebitel to neví. V našich klimatických podmínkách a za další podmínky, že vak zůstane neotevřen a byla do něj napuštěna pitná voda, může být taková doba až několik měsíců. Do vaku totiž neproniká světlo a nemohou se spustit procesy, které vodu „kazí“.

3. Jakým tlakem je potřeba vak napouštět?

Vak je možné naplnit samospádem, takže stačí naprosto zanedbatelný tlak na „přetlačení“ materiálu, ze kterého je vak vyroben. FT vaky se dokážou naplnit vodou až po udávaný objem, která je do vaku vháněna pod naprosto minimálním tlakem. Nebojte se, neprodáváme vaky, které nejdou naplnit. 

4. Existuje nějaké riziko výbuchu vaku při přeplnění?

Není. Vaky, u kterých by to hrozilo, jsou vybaveny systémem Securflow, který umožní kapalině uniknout v případě přeplnění.

5. Existuje riziko poškození vaku vandalismem?

Materiály, ze kterého jsou vaky vyrobeny, jsou poměrně dost silné, takže je náročné tkaninu prorazit. Protržení nožem samozřejmě není možné zabránit, nicméně v těchto případech doporučujeme vaky oplotit (zpravidla větší vaky), stejně tak pro případ poškození automobilem nebo strojem. V případě, že vak je mechanicky poškozen, výrobce dodává sadu na opravu. Samotná oprava vaku je velmi jednoduchá. Pokud je zásoba kapaliny nebezpečná pro životní prostředí, doporučuje se postavit retenční zařízení, které může být povinné podle mezinárodního nařízení.

6. Existuje riziko poškození vaku hlodavci?

Když je nádrž plná, je pro hlodavce naprosto nepřístupná.

7. Je možné si na vak stoupnout?

Ano, v případě, že podrážka neobsahuje kamínky či jiné ostré předměty. Doporučuje se na vak nestoupat v okamžiku, kdy se vytvoří na povrchu vody ledová krusta.

© FT vaky, s.r.o. | Jakékoli užití obsahu, loga, fotografií nebo grafické úpravy webových stránek FT vaky.cz, včetně jejich převzetí, šíření a dalšího zpřístupnění je bez předcházející písemné dohody s vlastníkem webu a provozovatelem serveru zakázáno. Logo FT vaky, které je používáno na těchto webových stránkách, je zaregistrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka kombinovaná pod číslem 365145 a ochranná známka FTVAKY slovní je vedena pod číslem 365146. Provozovatelem serveru a vlastníkem webu je FT vaky, s.r.o. se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. Společnost je zapsána u Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273659.