Buďte partner a distributor

9
kolegialita
9
rozvoj
9
výhody

Společnost FT vaky spolupracuje s B2B distributory, mezi které lze zařadit zejména:

  • specializované e-shopy, pro koncové zákazníky z řad např. zahrádkářů, hasičů a dalších strážců požární ochrany (např. BOZP), chovatelů či zemědělců v oblasti živočišné i rostlinné výroby,
  • odborníky z řad architektonických studií, včetně těch zahradních, a z řad stavebních firem, stavebnin či stavebních inženýrů a
  • zahradnictví, která nemusí být jen běžnými koncovými zákazníky

Vyjádření prodeje produktů CITERNEO (podle aplikace) na celkovém obratu.

Vyjádření prodeje produktů CITERNEO (podle aplikace) na celkovém obratu.

 

Spolupráce je založena na základě individuálního provizního systému. Distributor není zavázán k prodeji předem určeného počtu výrobků, povinen je pouze podílet se na distribuci informací o výrobcích a jejich prodeji. Nejsou na něj kladeny ani žádné skladovací či dopravní požadavky. O vše se stará společnost FT vaky, která dodá distributorovi vak v termínu cca 4 až 5 týdnů (při kusové výrobě).

Distributor požívá výhod centrálně vedené propagace, je pravidelně informován o novinkách a relevantních skutečnostech a je mu poskytována veškerá reklamní podpora(tištěné materiály, pomůcky apod.). Zároveň je pravidelně zmiňován v reklamě společnosti FT vaky, čímž je podporováno jeho jméno a budována jeho pověst.

Spolupráce může být založena také na péči distributora o konkrétní území, tzv. regionálnost. Ta vedle prodeje flexibilních vaků a nádrží spočívá i v zajištění jejich oprav, případně v rekognoskaci terénu apod. Toto rozšíření katalogu služeb distributora je samozřejmě spojeno s navýšením výhod spolupráce.

© FT vaky, s.r.o. | Jakékoli užití obsahu, loga, fotografií nebo grafické úpravy webových stránek FT vaky.cz, včetně jejich převzetí, šíření a dalšího zpřístupnění je bez předcházející písemné dohody s vlastníkem webu a provozovatelem serveru zakázáno. Logo FT vaky, které je používáno na těchto webových stránkách, je zaregistrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka kombinovaná pod číslem 365145 a ochranná známka FTVAKY slovní je vedena pod číslem 365146. Provozovatelem serveru a vlastníkem webu je FT vaky, s.r.o. se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. Společnost je zapsána u Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273659.