Aj spoločnosť na severe Čiech , hospodáriaci Frýdlantskom výbežku na celkovej výmere 3 000 ha, sa rozhodla využívať flexibilné vaky na vodu.

Spoločnosť z celkovej výmery 3 000 ha využíva 1 000 ha ako ornú pôdu, kde hospodári jej sesterská spoločnosť. Zvyšných 2 000 ha tvoria lúky, pasienky a ovocné sady, obhospodarované v režime ekologického poľnohospodárstva. Poľnohospodárska pôda leží v 20 katastrálnych územiach. Prevažná časť produkcie sa vyváža do krajín EÚ. Zaoberá sa aj ekologickým chovom kráv bez trhovej produkcie mlieka so stádom s 1 000 kusmi.

Ako hospodári spoločnosť na severe Čiech

Spoločnosť disponuje modernými kombajnmi, traktormi a ďalšou manipulačnou technikou. Na ornej pôde sesterská spoločnosť aplikuje princíp konvenčného hospodárenia. Hlavnými plodinami je ozimná pšenica, jarný jačmeň, ozimný jačmeň, hrach a repka. Najmä v čase žatvy sú tu veľké zrážky a povodne. V auguste 2010 oblasť postihla storočná voda. V inom období ale naopak trápia oblasti veľké suchá, ako inde.

Živočíšna výroba

Hospodári sa v rámci ekologických pravidiel. Prevažná časť trávnych porastov sa využíva ako pastviny pre chov dobytka bez trhovej produkcie a zameriava sa na zástavové teľatá. Hlavné plemená tvoria Limousin a Mäsový simentál. Pre maximálnu pohodu zvierat sa kladie dôraz na splnenie požiadaviek programu Welfare a prebiehajú stavebné rekonštrukcie areálov živočíšnej výroby pre ustajnenie dobytka v zime. Dbá sa na dodržiavanie pravidiel a predpisov ochrany prírody a životného prostredia. Oplotenia sa vytvárajú z agátových stĺpov s dlhou životnosťou.

Zaistenie vody pre poľnohospodársku výrobu

Pre možnosť zberu a uchovania dažďovej vody zo striech na závlahy si spoločnosť zaobstarala vaky na dažďovú vodu s objemom 250 m³. Flexibilné vaky na dažďovú vodu pomáhajú čeliť kritickému nedostatku vody a dávajú možnosť zachytávania dažďovej vody zo striech administratívnych a hospodárskych budov v podobe kravínov, skladov výpestkov a kŕmenia. Budovanie záchytky do krajiny vyžaduje stavebné povolenie, je finančne nákladné a zdĺhavé. Vaky na vodu možno ľahko premiestniť alebo zmotať a uskladniť na zimu.

Flexibilné nádrže CITERNEO

Flexibilné nádrže CITERNEO sú určené na využitie v poľnohospodárstve súkromného, malého aj veľkého rozsahu. Slúžia na uloženie pitnej, úžitkovej aj odpadovej vody, tekutých hnojív aj pohonných hmôt. Termín doručenia vakov od objednania činí len 3 týždne. Nie sú potrebné žiadne podstatné zemné práce. Rýchle dodanie vakov nie je pre spoločnosť FT vaky žiadny problém. Pretože nie sú vaky určené iba na dažďovú vodu, nie je obstaranie ďalších vakov pre túto spoločnosť do budúcnosti vylúčené. Navyše sa dajú vaky vyrobiť v potrebnej veľkosti a atypickom tvare.