Vojenská akcia BAHNA

Vojenská akcia BAHNA

Akciu BAHNA organizuje každoročne Veliteľ spoločných síl a Nadácia pozemného vojska AČR v lokalite BAHNA u Strašíc okres Rokycany. Múzeum na demarkačnej línii v Rokycanoch prevádzkuje Nadácia pozemného vojska AČR a je najväčšie neštátne vojenské múzeum v ČR. V rámci...
Vaky na úžitkovú vodu využíva aj spoločnosť CEPS

Vaky na úžitkovú vodu využíva aj spoločnosť CEPS

Spoločnosť CEPS poskytuje klientom komplexný servis potrubných systémov pre dopravu a rozvod plynov, ropy, ropných produktov a chemických látok. Aj preto sa rozhodla využívať flexibilné vaky na úžitkovú vodu od spoločnosti FT vaky. Spoločnosť CEPS poskytuje komplexný...