Akciu BAHNA organizuje každoročne Veliteľ spoločných síl a Nadácia pozemného vojska AČR v lokalite BAHNA u Strašíc okres Rokycany. Múzeum na demarkačnej línii v Rokycanoch prevádzkuje Nadácia pozemného vojska AČR a je najväčšie neštátne vojenské múzeum v ČR.

V rámci akcie BAHNA bude na programe dňa promenádny koncert vojenskej hudby, prelet vzdušných síl, zoskok parašutistov padákom aj salva z húfnic. Súčasťou prehliadky je defilé historickej techniky, AČR, techniky zahraničných armád aj ukážky Polície ČR, Vojenskej polície či Hasičského záchranného zboru ČR. Počas celého dňa môžu diváci vidieť v rámci ukážok historickú aj súčasnú techniku, rekonštrukcie reálnych historických skutočností aj ukážky súčinnosti všetkých zložiek súčasnej Armády ČR. Vstup na dvojdennú akciu BAHNA je zadarmo. Denne ju každoročne navštívi až 50 000 ľudí.

FT vaky na akciu BAHNA

Na akcii BAHNA bude vystavený aj napustený flexibilný vak 10 m3 spoločnosti FT vaky. Tieto nádrže Citerneo sa využívajú po celom svete. Ponuka spoločnosti FT vaky, s. r. o., zahŕňa zásobníky a vaky od 1 m³ do 2 000 m³ špeciálne navrhnuté na rôzne druhy kvapalín a spôsoby využitia. Zásobníky a vaky na vodu pôvodne vznikli pre armádu. Až pravidelným používaním v armáde došlo k ich rozšíreniu do civilnej sféry.

  • Zásobníky a vaky na pitnú vodu zaistia vojenským jednotkám a ďalším zložkám armády prísun pitnej vody vo väčšom množstve bez toho, aby museli stavať pevné nádrže, čím ušetria čas a veľa práce. Navyše sú veľmi flexibilné a pre nepriateľa zle viditeľné. Vyriešia zásoby pitnej vody aj pri výpadku jej dodávky a v miestach s nedostatkom vody.
  • Zásobníky a vaky na dažďovú vodu zaistia vojenským jednotkám, zložkám armády a ostatných vojensky organizovaných zborov možnosť zadržiavania dažďovej a úžitkovej vody bez nutnosti budovania pevných nádrží. Dajú sa v priestore ľahko maskovať a zadržaná voda sa dá využiť pri hygiene a pri mnohých ďalších úkonoch.
  • Zásobníky a vaky na odpadovú vodu sa hodia pre armádu a vojenské jednotky na zaistenie funkčnosti sociálnych zariadení, čističiek a septikov bez nutnosti budovania pevných nádrží. Hojne sa využívajú pri vojenských akciách, mimoriadnych udalostiach a prírodných katastrofách.
  • Zásobníky a vaky pre hasičov disponujú hydrantovými spojkami a umožnia tvorbu zásob protipožiarnej vody pre hasičské zbory aj vojenské objekty. Využívajú ich aj vojenské zásahové jednotky v ťažko dostupnom teréne, pri záchranných akciách a živelných pohromách.
  • Zásobníky a vaky na pohonné hmoty zaistia vojenským jednotkám zásobu benzínu a nafty pre armádne vozidlá aj lietadlá. Slúžia na účely armády a vojensky organizovaných zborov, integrovaného záchranného systému, kam patrí hasičský záchranný zbor, jednotky požiarnej ochrany, polície, či havarijnej, pohotovostnej, zdravotníckej záchrannej aj horskej služby.
  • Zásobníky a vaky na tekuté hnojivá slúžia na uskladnenie tekutých hnojív a agresívnych kvapalín. Flexibilné vaky sú vybavené membránou EXOM NX, ventily sú vystužené polypropylénom a oboje je vysoko odolné voči pôsobeniu agresívnych látok i vonkajšími vplyvmi bez nebezpečenstva úniku.

Základ vakov tvorí niekoľko vrstiev špeciálnej textílie, povrchovo ošetrenej vrstvou gumy. Majú vysokú vnútornú odolnosť proti poleptaniu rôznych druhov kvapalín, ale aj vysokú vonkajšiu odolnosť proti mechanickému poškodeniu i vonkajším vplyvom, ako je UV žiarenie, namŕzanie či zver.

Historická a vojenská akcia BAHNA 2019

V poradí už 30. ročník najväčšej ukážky súčasnej aj historickej vojenskej techniky v Európe sa koná v Zadných Bahnách u Strašíc. Kluby vojenskej histórie tu inscenujú ukážky z dramatických, vojensky zaujímavých a kľúčových okamihov z 1. svetovej vojny, z vojnovej operácie na východnej či západnej fronte alebo operácie konané na území protektorátu. Aj v tomto ročníku bude účinkovať pásová a kolesové technika dovezená z Múzea na demarkačnej línii v Rokycanoch. Hlavnou témou bude tradične obrana Českej republiky. Ukážky boja sa zameriavajú na prípravu výcviku ťažkých jednotiek na obranu krajiny. Tešiť sa môžete aj na výstavu fotografií z vojenských misií Ten druhý život.