Akci BAHNA pořádá každoročně Velitel společných sil a Nadace pozemního vojska AČR v lokalitě BAHNA u Strašic okres Rokycany. Muzeum na demarkační linii v Rokycanech provozuje Nadace pozemního vojska AČR a je největší nestátní vojenské muzeum v ČR.

V rámci akce BAHNA bude na programu dne promenádní koncert vojenské hudby, průlet vzdušných sil, seskok parašutistů padákem i salva z houfnic. Součástí přehlídky je defilé historické techniky, AČR, techniky zahraničních armád i ukázky Policie ČR, Vojenské policie či Hasičského záchranného sboru ČR. Během celého dne mohou diváci vidět v rámci ukázek historickou i současnou techniku, rekonstrukce reálných historických skutečností i ukázky součinnosti všech složek současné Armády ČR. Vstup na dvoudenní akci BAHNA je zdarma. Denně ji každoročně navštíví až 50 000 lidí.

FT vaky na akci BAHNA

Na akci BAHNA bude vystaven i napuštěný flexibilní vak 10 m3 společnosti FT vaky. Tyto nádrže Citerneo se využívají po celém světě. Nabídka společnosti FT vaky, s.r.o. zahrnuje zásobníky a vaky od 1 m³ do 2 000 m³ speciálně navržené pro různé druhy kapalin a způsoby využití. Zásobníky a vaky na vodu původně vznikly pro armádu. Teprve pravidelným používáním v armádě došlo k jejich rozšíření do civilní sféry.

  • Zásobníky a vaky na pitnou vodu zajistí vojenským jednotkám a dalším složkám armády přísun pitné vody ve větším množství, aniž by museli stavět pevné nádrže, čímž ušetří čas a spoustu práce. Navíc jsou velmi flexibilní a pro nepřítele špatně viditelné. Vyřeší zásoby pitné vody i při výpadku její dodávky a v místech s nedostatkem vody.
  • Zásobníky a vaky na dešťovou vodu zajistí vojenským jednotkám, složkám armády a ostatních vojensky organizovaných sborů možnost zadržování dešťové a užitkové vody bez nutnosti budování pevných nádrží. Dají se v prostoru snadno maskovat a zadržená voda se dá využít při hygieně a při mnoha dalších úkonech.
  • Zásobníky a vaky na odpadní vodu se hodí pro armádu a vojenské jednotky k zajištění funkčnosti sociálních zařízení, čističek a septiků bez nutnosti budování pevných jímek. Hojně se využívají při vojenských akcích, mimořádných událostech a přírodních katastrofách.
  • Zásobníky a vaky pro hasiče disponují hydrantovými spojkami a umožní tvorbu zásob protipožární vody pro hasičské sbory i vojenské objekty. Využívají je i vojenské zásahové jednotky v obtížně dostupném terénu, při záchranných akcích a živelních pohromách.
  • Zásobníky a vaky na pohonné hmoty zajistí vojenským jednotkám zásobu benzinu a nafty pro armádní vozidla i letouny. Slouží pro účely armády a vojensky organizovaných sborů, integrovaného záchranného systému, kam patří hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany, policie, či havarijní, pohotovostní, zdravotnické záchranné i horské služby.
  • Zásobníky a vaky na tekutá hnojiva slouží k uskladnění tekutých hnojiv a agresivních kapalin. Flexibilní vaky jsou opatřeny membránou EXOM NX, ventily jsou vyztuženy polypropylenem a obojí je vysoce odolné vůči působení agresivních látek i vnějšími vlivy bez nebezpečí úniku.

Základ vaků tvoří několik vrstev speciální textilie povrchově ošetřené vrstvou pryže. Mají vysokou vnitřní odolnost proti poleptání různých druhů kapalin, ale i vysokou vnější odolnost proti mechanickému poškození i vnějším vlivům, jako je UV záření, namrzání či zvěř.

Historická a vojenská akce BAHNA 2019

V pořadí již 30. ročník největší ukázky současné i historické vojenské techniky v Evropě se koná v Zadních Bahnech u Strašic. Kluby vojenské historie zde inscenují ukázky z dramatických, vojensky zajímavých a klíčových okamžiků z 1. světové války, z válečné operace na východní či západní frontě nebo operace konané na území protektorátu. I v letošním ročníku bude účinkovat pásová a kolová technika přivezená z Muzea na demarkační linii v Rokycanech. Hlavním tématem bude tradičně obrana České republiky. Ukázky boje se zaměřují na přípravu výcvik těžkých jednotek k obraně země. Těšit se můžete i na výstavu fotografií z vojenských misí Ten druhý život.