Spoločnosť CEPS poskytuje klientom komplexný servis potrubných systémov pre dopravu a rozvod plynov, ropy, ropných produktov a chemických látok. Aj preto sa rozhodla využívať flexibilné vaky na úžitkovú vodu od spoločnosti FT vaky.

Spoločnosť CEPS poskytuje komplexný servis potrubných systémov už od roku 1999. Má preto dostatok skúseností a bohatú históriu. Sídli v Jesenici pri Prahe, technickú základňu má v Cítoliboch a pracovisko v juhočeskom Tábore. Pretože sa neustále snažia zdokonaľovať svoje služby pre klientov, rozhodla sa začať využívať aj flexibilné vaky na úžitkovú vodu.

Vaky na úžitkovú vodu

Spoločnosť FT vaky firme CEPS dodala hneď 3 vaky s veľkosťou 40 m3. Stavebná firma tu nutne potrebovala uskladňovať demineralizovanú vodu a obstaranie vakov poskytovalo rýchle a efektívne riešenie. Demineralizovaná voda sa používa na čistenie a je naozaj veľmi drahá. Na základe dôveryhodnosti firmy FT vaky a dodávaných vysokokvalitných vakov sa spoločnosť CEPS rozhodla pre toto riešenie. Demineralizovaná voda sa totiž udrží vo vakoch bez toho, aby sa znehodnocovala a môže sa navyše veľmi ľahko presúvať z miesta na miesto. Možno sa bude niektorý z vakov hodiť aj vám.

Spoločnosť FT vaky a nádrže na vodu

Flexibilné vaky na vodu možno využiť v boji so suchom, pri výpadku dodávky vody, rovnako ako na zadržiavanie dažďovej a úžitkovej vody. V rámci boja s ohňom a na preventívne účely sú v ponuke zásobníky na protipožiarnu vodu s hydrantovými spojkami. Vaky riešia aj zber odpadových vôd, uskladnenie tekutých hnojív a pohonných hmôt. Základ každého výrobku z radu vakov CITERNEO tvorí niekoľko variantov špeciálnej textílie, ktorá je povrchovo ošetrená vrstvou gumy. Zásobníky majú vysokú vnútornú odolnosť proti pôsobeniu rôznych druhov kvapalín i vonkajšiu odolnosť proti mechanickému poškodeniu a vonkajším vplyvom ako je UV žiarenie, namŕzanie či zver. Uskladnená kvapalina nemení svoju kvalitu.

Spoločnosť CEPS

Spoločnosť CEPS je certifikovaná podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 audítorom DNV GL. Ďalej je certifikovaná v systéme GAS pre práce na plynárenských zariadeniach a oceľových plynovodoch bez obmedzenia dimenzie a tlaku. Systém zvárania je certifikovaný podľa ČSN EN ISO 3834-2:2006. Navyše je členom PPSA – Pigging Products & Services Association a prestížnych profesijných združení – Českého plynárenského zväzu a Asociácie staviteľov plynovodov a produktovodov. Ak stavíte na jej služby, máte vysokú záruku toho, že budete spokojní.