Flexibilné vaky: rozprávkový viertel soli

Každý, kto sa musí starať o zjazdnosť vozoviek a o ich údržbu, vie v zime viac ako inokedy, že soľ je nad zlato. Soli netreba iba štipku, treba jej veľa. A treba ju skladovať tak, aby si zachovala svoje vlastnosti. Aby nedochádzalo k stratám a aby bola vždy a čo najrýchlejšie k dispozícii, keď je treba.

Na solenie ciest a diaľnic sa v dnešnej dobe používa soľanka, roztok anorganickej soli vo vode. Tá vykazuje užitočné vlastnosti, ale zároveň prináša vysoké nároky na svoje skladovanie v dostatočne odolných a bezpečných nádržiach. A s tým môžu pomôcť flexibilné vaky z ponuky FT vaky, s. r. o.  A vlastne už pomáhajú, ako napokon dokazujú konkrétne príklady z praxe.

Využitie flexibilných nádrží na skladovanie soľanky je už teraz preverené v náročných zimných podmienkach Českej republiky. FT vaky realizovali zákazku dodávky dvoch vakov určených na túto potrebu. Konkrétne sa jedná o vak s objemovou kapacitou 50 m3 umiestnený v Bruntáli a o vak s objemom 20 m3 umiestnený v Jeseníku. V oboch sú skladované zásoby soľanky, ktoré pomáhajú pri údržbe vozoviek a ciest.

Flexibilné nádrže týmto preukazujú svoju všestrannosť, lebo ich majiteľ ich môže v zimnej sezóne využívať práve na uloženie potrebných zásob soľanky v dostatočnom množstve, prípadne si v nich tieto zásoby uchovať po celý rok, alebo ich v iných ako zimných mesiacoch využívať na iné účely. Napríklad na skladovanie tekutých hnojív a pod. Skladované tekutiny sú v týchto vakoch bezpečne uchované a zároveň sú pripravené na okamžité čerpanie a použitie.

Vaky sú nielen odolné proti pôsobeniu uloženej tekutiny, sú tiež odolné proti mechanickému poškodeniu a proti pôsobeniu poveternostných vplyvov, sú zároveň všestranné a skutočne flexibilné. Ich inštalácia a manipulácia s nimi je jednoduchá. Jednoduché a užitočné je zároveň ich zloženie pri prípadnom vypustení skladovaných tekutín. Prázdny vak sa jednoducho zbalí a v dobe tzv. mimo sezóny môže byť uložený bez väčších nárokov na skladovacie priestory.