Každý, kdo se musí starat o sjízdnost vozovek a o jejich údržbu, ví v zimě více než kdy jindy, že sůl je nad zlato. Soli není potřeba jen špetka, je jí zapotřebí hodně. A je ji zapotřebí skladovat tak, aby si zachovala své vlastnosti. Aby nedocházelo ke ztrátám a aby byla vždy a co nejrychleji k dispozici, když je jí potřeba.

K solení silnic a dálnic užívá se v dnešní době solanka, roztok anorganické soli ve vodě. Ta vykazuje užitečné vlastnosti, ale zároveň přináší vysoké nároky na její skladování v dostatečně odolných a bezpečných nádržích. A s tím mohou pomoci flexibilní vaky z nabídky FT vaky, s.r.o.  A vlastně již pomáhají, jak ostatně dokazují konkrétní příklady z praxe.

Využití flexibilních nádrží na skladování solanky je již nyní prověřeno v náročných zimních podmínkách České republiky. FT vaky realizovaly zakázku dodávky dvou vaků určených pro tuto potřebu. Konkrétně se jedná o vak o objemové kapacitě 50 m3 umístěný v Bruntálu a o vak o objemu 20 m3 umístěný v Jeseníku. V obou jsou skladovány zásoby solanky, které pomáhají při údržbě vozovek a cest.

 

Flexibilní nádrže tímto prokazují svoji všestrannost, neboť je jejich majitel může v zimní sezóně využívat právě k uložení potřebných zásob solanky v dostatečném množství, případně si v nich tyto zásoby uchovat po celý rok, nebo je v jiných než zimních měsících využívat k jiným účelům. Například ke skladování tekutých hnojiv  apod. Skladované tekutiny jsou v těchto vacích bezpečně uchovány a zároveň jsou připraveny k okamžitému čerpání a použití.

Vaky jsou nejen odolné proti působení uložené tekutiny, jsou odolné také proti mechanickému poškození a proti působení povětrnostních vlivů, jsou zároveň všestranné a skutečně flexibilní. Jejich instalace a manipulace s nimi je snadná. Snadné a užitečné je zároveň jejich složení při případném vypuštění skladovaných tekutin. Prázdný vak se jednoduše sbalí a v době tzv. mimo sezónu může být uložen bez větších nároků na skladovací prostory.

 

Vak se zásoby solanky 20 m3 Jeseník
Vak se zásoby solanky 20 m3 Jeseník 2