Společnosti Živa zemědělská obchodní, a. s. sídlí v Klášterci nad Orlicí, v podhůří malebných Orlických hor. Zemědělství je svým rozsahem největší z činností tohoto podniku. Právě společnost Živa patří k těm, které používají na skladování umělého hnojiva DAM a SAM kvalitní vaky o objemu 40 m³, které umožňují ukládání tekutých hnojiv v souladu s veškerými předpisy a velmi dobře těsní.

V podmínkách Orlických hor se chovají krávy a produkuje vysoce kvalitní mléko. Přes léto se totiž dojnice pasou na horských pastvinách. Lahodné mléko je možné zakoupit přímo na farmě, což hojně využívají zejména obyvatelé Českých Petrovic, Klášterce a spousta chalupářů. Modernizovaná část mléčné farmy v Českých Petrovicích za více jak 80 milionů korun již plně funguje. Nová vzdušná a prostorná stáj zvedla kapacitu farmy na více jak 500 krav.

Výpočetní technika a přenos dat

Přibyla i paralelní dojírna Boumatic, nová betonová jímka na kejdu, silážní žlab a přístřešky pro telátka. Dojnice mají respondery měřící množství nadojeného mléka, které hlídají a vyhodnocují jejich pohybovou aktivitu i dobu příjmu krmiva. Strojírna a zázemí dojící techniky je umístěno v suchém suterénu pod dojírnou. Tím je zajištěn větší klid při dojení a přístrojům je zajištěna dlouhá životnost.

Zemědělská výroba

Společnost Živa je pěstitelem sadbových a konzumních brambor. V září vždy organizuje samosběr brambor, kdy se lidé mohou sami přesvědčit o jejich kvalitě. Společnost se zabývá i množením trav na semeno a za stejným účelem pěstuje i svazenku. Nově na svých polích pěstuje i kmín. Součástí služeb jsou i truhlářské a tesařské práce. Pro podporu návratu k přírodě a k přírodním materiálům společnost Živa nabízí i výrobu a pokládku dřevěného štípaného šindele.

Hnojiva DAM a SAM

DAM je vysoce kvalitní, kapalné, dusíkaté hnojivo s obsahem 30 % dusíku. Z toho ¼ ve formě amonné, ¼ ve formě dusičnanové a ½ ve formě amidické. Jde o roztok dusičnanu amonného a močoviny. Ve 100 litrech najdete 39 kg dusíku. Při 25 °C má hustotu 1 300 kg/m³ a jeho vysolovací teplota je -10 °C. SAM je vodný roztok síranu amonného a močoviny, který eliminuje deficit dusíku a síry v půdě i v rostlině, čímž zvyšuje využití obou živin rostlinou. Obsah celkového dusíku je minimálně 19 %, močovinového dusíku 65 % a obsah síry 5 %. Hodnota pH je 6 až 8.

Vaky na skladování umělého hnojiva DAM

Hnojivo je nutné vhodně skladovat, proto i společnost Živa vsadila na kvalitní vaky o objemu 40 m³ společnosti FT vaky na skladování umělého hnojiva DAM a SAM. Jedná se o mnohem levnější a flexibilnější řešení než zdlouhavé a drahé budování klasické nádrže. Vaky umožňují trvalé i přechodné uskladnění hnojiv s možností retenčních membrán. Veškerá legislativa při umísťování vaků je zajištěna a lze je umístit bez stavebního povolení. Velmi silná tkanina vaku je odolná proti protržení a hnojivo je chráněno před vnějšími vlivy a srážkovými vodami. Kvalita uskladněných hnojiv se nesnižuje a nehrozí ani jejich únik.