Spoločnosť Živa poľnohospodárska obchodná, a. s., sídli v Klášterci nad Orlicí, v podhorí malebných Orlických hôr. Poľnohospodárstvo je svojím rozsahom najväčšie z činností tohto podniku. Práve spoločnosť Živa patrí k tým, ktoré používajú na uskladnenie umelého hnojiva DAM a SAM kvalitné vaky s objemom 40 m³, ktoré umožňujú ukladanie tekutých hnojív v súlade so všetkými predpismi a veľmi dobre tesnia.

V podmienkach Orlických hôr sa chovajú kravy a produkuje vysoko kvalitné mlieko. Cez leto sa totiž dojnice pasú na horských pasienkoch. Lahodné mlieko je možné zakúpiť priamo na farme, čo hojne využívajú najmä obyvatelia Českých Petrovic, Klášterca a veľa chalupárov. Modernizovaná časť mliečnej farmy v Českých Petroviciach za viac ako 80 miliónov korún už plne funguje. Nová vzdušná a priestranná stajňa zdvihla kapacitu farmy na viac ako 500 kráv.

Výpočtová technika a prenos dát

Pribudla aj paralelná dojáreň Boumatic, nová betónová nádrž na hnojovicu, silážny žľab a prístrešky pre teliatka. Dojnice majú respondéry meracie množstvo nadojeného mlieka, ktoré strážia a vyhodnocujú ich pohybovú aktivitu i dobu príjmu krmiva. Strojáreň a zázemie dojacej techniky je umiestnené v suchom suteréne pod dojárňou. Tým je zaistený väčší pokoj pri dojení a prístrojom je zaistená dlhá životnosť.

Poľnohospodárska výroba

Spoločnosť Živa je pestovateľom sadbových a konzumných zemiakov. V septembri vždy organizuje samozber zemiakov, kedy sa ľudia môžu sami presvedčiť o ich kvalite. Spoločnosť sa zaoberá aj množením tráv na semeno a za rovnakým účelom pestuje aj facéliu. Novo na svojich poliach pestuje aj rascu. Súčasťou služieb sú aj stolárske a tesárske práce. Na podporu návratu k prírode a k prírodným materiálom spoločnosť Živa ponúka aj výrobu a kladenie dreveného štiepaného šindľa.

Hnojivá DAM a SAM

DAM je vysoko kvalitné, kvapalné, dusíkaté hnojivo s obsahom 30 % dusíka. Z toho ¼ vo forme amónnej, ¼ vo forme dusičnanovej a ½ vo forme amidickej. Ide o roztok dusičnanu amónneho a močoviny. V 100 litroch nájdete 39 kg dusíka. Pri 25 °C má hustotu 1 300 kg/m³ a jeho vysoľovacia teplota je -10 °C. SAM je vodný roztok síranu amónneho a močoviny, ktorý eliminuje deficit dusíka a síry v pôde aj v rastline, čím zvyšuje využitie oboch živín rastlinou. Obsah celkového dusíka je minimálne 19 %, močovinového dusíka 65 % a obsah síry 5 %. Hodnota pH je 6 až 8.

Vaky na skladovanie umelého hnojiva DAM

Hnojivo je nutné vhodne skladovať, preto i spoločnosť Živa stavila na kvalitné vaky s objemom 40 m³ spoločnosti FT vaky na skladovanie umelého hnojiva DAM a SAM. Ide o oveľa lacnejšie a flexibilnejšie riešenie než zdĺhavé a drahé budovanie klasickej nádrže. Vaky umožňujú trvalé aj prechodné uskladnenie hnojív s možnosťou retenčných membrán. Všetka legislatíva pri umiestňovaní vakov je zaistená a možno ich umiestniť bez stavebného povolenia. Veľmi silná tkanina vaku je odolná proti pretrhnutiu a hnojivo je chránené pred vonkajšími vplyvmi a zrážkovými vodami. Kvalita uskladnených hnojív sa neznižuje a nehrozí ani ich únik.