Užitečná pomoc rodinám: flexibilní nádrž na pitnou vodu

Nejlepšími referencemi o kvalitě a užitečnosti produktů jsou konkrétní příklady jejich využití. Zejména pak případy, kdy tyto produkty pomáhají a přinášejí řešení ekonomická i funkční.

Na společnost FT vaky se obrátila skupina domácností, přibližně třicet rodinných řadových domů ze středočeské obce Dařbož. Jejich problém nebyl malý. Trpěli nedostatkem vody, neboť vodovodní řad nestačil pokrýt jejich potřeby a přilehlá studna tratila zásoby. Ve večerních hodinách byla reálná situace taková, že pitná voda prostě nebyla.

Stačilo posoudit vzniklou situaci, zanalyzovat stav a obhlédnout prostředí. Dotčeným domům pak bylo nabídnuto snadné řešení prostřednictvím středně velkého, či spíše středně menšího vaku, flexibilní nádrže na pitnou vodu o objemu 50 m(základna 8,5 m x 6 m a výška 1,5 m). V daném případě řešení zcela optimální, které v sobě skloubilo dostatečnou objemovou kapacitu, rychlou instalaci a výrazné úspory oproti projektu v podobě podzemní jímky, který by byl spojen s nezbytností výkopu jámy pro zapuštění, s realizací přibližně tříměsíční a s náklady zhruba šestkrát vyššími.

Samotná instalace proběhla bez jakýchkoli komplikací. Vybralo se místo v dostatečné blízkosti všech domů, technici pak srovnali terén, na který byl navršen podkladový štěrk. A po jeho udusání vznikla ideální plocha ke snadnému položení flexibilní nádrže, jejíž převoz včetně příslušenství nebyl zatížen žádnými zvláštními požadavky. Kompletní řešení do tří týdnů od objednání vaku.

I takto „malý“ vak může být velkým pomocníkem. Pro všechny domácnosti, zejména pak pro rodiny s dětmi, přineslo toto řešení konec šetření s vodou. Pitná voda teď pro ně bude vždy dostupná a díky pečlivě zvolené objemové kapacitě vaku také v dostatečné zásobě, kterou bude možné získat jednorázovým načerpáním. Situaci tak nebude nutné řešit opakovanými jízdami pohotovostní cisterny s pitnou vodou, která by do takto vytížené lokality musela i několikrát týdně, což by zejména v zimě mohlo být komplikováno například obtížně sjízdnými cestami apod.

Díky odolnosti vaku proti fyzickému poškození a povětrnostním vlivům budou domácnosti pitnou vodou zásobovány v jakékoli době, v jakémkoli ročním období a za jakýchkoli podmínek. Bez rizika průsaku a ztráty vody. Na rozdíl od dosavadního rezervoáru v podobě studny se načerpané zásoby nebudou nikterak samovolně ztenčovat.

Díky svým rozměrům a díky chytře zvolenému umístění nebude flexibilní nádrž nikterak narušovat krajinný ráz. Majitelé domů jí nebudou nikterak rušeni. Naopak, vak se pro ně stane užitečným nástrojem, řešením potíží a velkou pomocí.