Užitočná pomoc rodinám: flexibilná nádrž na pitnú vodu

Najlepšími referenciami o kvalite a užitočnosti produktov sú konkrétne príklady ich využitia. Najmä prípady, kedy tieto produkty pomáhajú a prinášajú riešenia ekonomické aj funkčné.

Na spoločnosť FT vaky sa obrátila skupina domácností, približne tridsiatich rodinných radových domov zo stredočeskej obce Dařbož. Ich problém nebol malý. Trpeli nedostatkom vody,pretože vodovodný rad nestačil pokryť ich potreby a priľahlá studňa strácala zásoby. Vo večerných hodinách bola reálna situácia taká, že pitná voda jednoducho nebola.

Stačilo posúdiť vzniknutú situáciu, zanalyzovať stav a obhliadnuť prostredie. Dotknutým domom potom bolo ponúknuté jednoduché riešenie prostredníctvom stredne veľkého, či skôr stredne menšieho vaku, flexibilnej nádrže na pitnú vodu s objemom 50 m3 (základňa 8,5 m x 6 m a výška 1,5 m). V danom prípade riešenie úplne optimálne, ktoré v sebe skĺbilo dostatočnú objemovú kapacitu, rýchlu inštaláciu a výrazné úspory, oproti projektu v podobe podzemnej nádrže, ktorý by bol spojený s nevyhnutnosťou výkopu jamy pre zapustenie, s realizáciou približne trojmesačnou a s nákladmi zhruba šesťkrát vyššími.

Samotná inštalácia prebehla bez akýchkoľvek komplikácií. Vybralo sa miesto v dostatočnej blízkosti všetkých domov, technici potom urovnali terén, na ktorý bol navŕšený podkladový štrk. A po jeho udupaní vznikla ideálna plocha na jednoduché položenie flexibilnej nádrže, ktorej prevoz vrátane príslušenstva nebol zaťažený žiadnymi zvláštnymi požiadavkami. Kompletné riešenie do troch týždňov od objednania vaku.

Aj takto „malý“ vak môže byť veľkým pomocníkom. Pre všetky domácnosti, najmä pre rodiny s deťmi, prinieslo toto riešenie koniec šetrenia s vodou. Pitná voda teraz pre nich bude vždy dostupná a vďaka starostlivo zvolenej objemovej kapacite vaku tiež v dostatočnej zásobe, ktorú bude možné získať jednorazovým načerpaním. Situáciu tak nebude nutné riešiť opakovanými jazdami pohotovostnej cisterny s pitnou vodou, ktorá by do takto vyťaženej lokality musela aj niekoľkokrát týždenne, čo by najmä v zime mohlo byť komplikované napríklad ťažko zjazdnými cestami a pod.

Vďaka odolnosti vaku proti fyzickému poškodeniu a poveternostným vplyvom budú domácnosti pitnou vodou zásobované v akomkoľvek čase, v akomkoľvek ročnom období a za akýchkoľvek podmienok. Bez rizika priesaku a straty vody. Na rozdiel od doterajšieho rezervoáru v podobe studne sa načerpané zásoby nebudú nijako samovoľne stenčovať.

Vďaka svojim rozmerom a vďaka bystro zvolenému umiestneniu nebude flexibilná nádrž nijako narušovať krajinný ráz. Majitelia domov ňou nebudú nijako rušení. Naopak, vak sa pre nich stane užitočným nástrojom, riešením ťažkostí a veľkou pomocou.