Zásobníky a vaky na vodu využívajú mnohé ubytovacie zariadenia, školy v prírode aj detské tábory v období horúceho leta na dostatočnú zásobu pitnej vody. Sú tiež vhodným a rýchlym riešením v prípade havárie alebo plánovanej odstávky pitnej vody.

Flexibilné nádrže CITERNEO sú moderným riešením potreby vytvorenia zásob pitnej vody v mnohých situáciách. Môžete ich využiť plánovane ako nádrž s pitnou vodou zásobujúcou akýkoľvek areál, akúkoľvek udalosť, akciu, ale aj v prípadoch neočakávanej situácie, napríklad v prípade havárie, kedy praskne vodovodné potrubie. Ak sa veľa ľudí razom ocitne bez pitnej vody, flexibilné vaky sú veľmi jednoduchým a rýchlym riešením. Vyriešite tak každú nečakanú situáciu pri výpadkoch v dodávke pitnej vody.

FT vaky ľahko, rýchlo a bezpečne

Vďaka ľahkej manipulácii a rýchlej inštalácii možno tieto zásobníky a vaky s pitnou vodou umiestniť doprostred aj na okraj obce alebo mestskej časti pri odstávke vody spôsobenej haváriou, poruchou, alebo plánovanou opravou verejnej vodovodnej siete. Vaky sú vysoko odolné, ponúkajú flexibilné riešenie a nenarušujú svoje okolie, s ktorým skvele splývajú. Rovnako tak rýchlo sa dajú aj upratať a uskladniť bez vysokých nárokov na priestor. Nádrže môžete používať i dlhodobo. Tieto flexibilné nádrže sú vyrobené tak, že spĺňajú medzinárodne platnú certifikáciu na uskladnenie pitnej vody. Sú ošetrené proti UV žiareniu, plesniam a hubám. Kvalita vody v nich neklesá, nekazí sa a nijako sa nezafarbuje.

Vaky a zásobníky na pitnú vodu

Vaky a zásobníky sú vhodné pre všetkých zriaďovateľov, vlastníkov a prevádzkovateľov ubytovacích, vzdelávacích, športových a iných zariadení, ako sú tábory a kempy. Výhody flexibilných nádrží ocenia usporiadatelia letných festivalov, trhov, zrazov a ďalších akcií. Rovnako tak je možné dodať zásobníky na vodu odpadovú, na uskladnenie hnojív, na dažďovú vodu, pohonné hmoty a dajú sa použiť aj ako hasičské nádrže. Flexibilné vaky majú širokú možnosť použitia a ľahké napojenie na vodovodnú či odpadovú sieť. Sú ľahkým riešením bez nutnosti vybavovania stavebného povolenia a budovania nádrží na vodu.