Plastové vaky na vodu CITERNEO, nielen na dažďovú vodu, vám dokážu ušetriť viac ako polovicu spotreby vody. Nádrž je inštalovaná vonku či vnútri objektu a dosahuje maximálnu výšku 1,6 m. Do nej je potom odvádzaná dažďová voda zo strechy a spevnených plôch.

Voda z takejto akumulačnej nádrže sa dá použiť nielen na zalievanie vašej záhrady, ale aj v dome, napríklad ako úžitková voda pre WC, na pranie a všade tam, kde nie je nutné používať pitnú vodu. Šetríte tak nielen svoje finančné prostriedky, ale aj životné prostredie. Plastové nádrže na dažďovú vodu sú k dispozícii v rôznych objemoch. Môžete si pokojne vytvoriť aj zostavu akumulačných nádrží s ľubovoľnými objemami. K nádržiam na dažďovú vodu dodávame aj všetky príslušenstvá. Na nádrž na dažďovú vodu ešte stále môžete získať dotáciu.

Flexibilné vaky CITERNEO

Plastová nádrž na dažďovú vodu slúži na skladovanie dažďovej a úžitkovej vody, ktorá dokáže nahradiť viac ako polovicu vody spotrebovanej na záhrade aj v celej domácnosti. Inteligentné riešenie a prvotriedny dizajn plastovej nádrže poskytuje mimoriadnu pevnosť a oveľa nižšiu váhu v porovnaní s betónovými nádržami. Inštalácia nevyžaduje stavebné povolenie. Má veľmi dlhú životnosť, voda sa v nej v lete nekazí a v zime nezamŕza. Ľahká inštalácia a obsluha vrátane inštalačného príslušenstva ponúka veľa možností. K využívaniu nádrží nabádajú rastúce ceny za vodu, stále menšie výskyty dažďa a úbytok vody. Zadržiavanie dažďovej vody aj jej bezplatné využívanie kedykoľvek a bez obmedzenia prináša ekonomické úspory a veľa úžitku.

Jednoduché použitie vakov na vodu

Flexibilné nádrže CITERNEO možno jednoducho pripojiť hneď k niekoľkým zvodovým a odkvapovým systémom. Sú praktické k domom aj záhradám, záhradkám a rekreačným objektom, ako súkromným, tak aj komerčným. Nazhromaždenú vodu možno podľa jej kvality použiť na splachovanie, pranie aj bežné umývanie, na zalievanie aj na zavlažovanie. Zásobníky väčších objemov sú využiteľné aj v poľnohospodárstve alebo priemysle. Využitie nájdu v športových areáloch, ubytovacích zariadeniach, kultúrnych a spoločenských akciách, na účely hasičov, armády a ďalších vojensky organizovaných zložiek.