Fotbalové hřiště pro TJ spoje na Prahu 3 vzniklo i díky vaku na užitkovou vodu od společnosti FT vaky. Fotbalisté až do minulého roku neměli žádné zelené hřiště, kde by mohli trénovat. Využití vaku k zalévání fotbalového hřiště v letních měsících se ukázalo jako výborný nápad.

Historie sportovního střediska Na Balkáně začíná v roce 1952, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě sportovního střediska. Projekt byl vypracován až v roce 1958. Zahrnoval tělocvičnu, hřiště pro kopanou, házenou a lední hokej, 2 dvorce pro odbíjenou, ústřední dvorec, hlavní hřiště kopané s travnatou plochou, lehkoatletickou dráhou, 6 tenisových dvorců, kuželník, krytý plavecký bazén, šatny a klubovny. Stavba rostla z velké části svépomocí a to nutné v rámci investiční výstavby.

TJ SPOJE Praha

Na území současného areálu TJ Spoje Na Balkáně v roce 1948 působila družstva kopané, národní házené, sporty Sokola Žižkov a přidávala se další. Všechny aktivity se v roce 1952 spojili do tělovýchovné jednoty TJ SPOJE Praha. Postupně vznikaly oddíly tenisu, národní házené, volejbalu, gymnastiky, juda, kolové, badmintonu, kanoistiky, jachtingu a konaly se tu významné společenské akce. Plánovala se výstavba atletického areálu s fotbalovým hřištěm, ale zůstala jen nedobudovaná tribuna se šatnami a částečné terénní úpravy pro areál, dodnes využívaný oddílem fotbalu Union Žižkov. Jedná se o jediné sportoviště s velkou halou pro diváky na území městské části Praha 3.

Nové zelené hřiště

Díky tomu, že si TJ SPOJE zakoupili vak na užitkovou vodu, nové hřiště stojí. Fotbalisté až do minulého roku neměli zelené hřiště, kde by mohli trénovat. S využitím vaku k zalévání fotbalového hřiště v letních měsících nyní hřiště mají. Dodací lhůta vaku byla 2 týdny a během 3 až 4 dnů začal plnit svůj účel. Pokud chcete využít vak na vodu i vy, neváhejte si jej pořídit. Flexibilní vaky využijete v období sucha, při výpadcích dodávky vody, na zadržování dešťové a užitkové vody, jako zásobníky na protipožární vodu s hydrantovými spojkami, na sběr odpadních vod, uskladnění tekutých hnojiv a pohonných hmot. Vaky CITERNEO tvoří speciální textilie s vrstvou pryže na povrchu. Zásobníky jsou odolné proti působení agresivních kapalin, mechanickému poškození a vnějším vlivům, jako je UV záření, namrzání či okus zvěří. Uskladněná kapalina v nich nemění kvalitu.