Futbalové ihrisko pre TJ Spoje Praha 3 vzniklo aj vďaka vaku na úžitkovú vodu od spoločnosti FT vaky. Futbalisti až do minulého roku nemali žiadne zelené ihrisko, kde by mohli trénovať. Využitie vaku na zalievanie futbalového ihriska v letných mesiacoch sa ukázalo ako výborný nápad.

História športového strediska Na Balkáne začína v roku 1952, kedy bolo rozhodnuté o výstavbe športového strediska. Projekt bol vypracovaný až v roku 1958. Zahŕňal telocvičňu, ihrisko na futbal, hádzanú a ľadový hokej, 2 dvorce na volejbal, ústredný dvorec, hlavné ihrisko futbalu s trávnatou plochou, ľahkoatletickou dráhou, 6 tenisových dvorcov, kolkáreň, krytý plavecký bazén, šatne a klubovne. Stavba rástla z veľkej časti svojpomocne, a to potrebnej v rámci investičnej výstavby.

TJ SPOJE Praha

Na území súčasného areálu TJ Spoje na Balkáne v roku 1948 pôsobili družstvá futbalu, národnej hádzanej, športy Sokola Žižkov a pridávali sa ďalšie. Všetky aktivity sa v roku 1952 spojili do telovýchovnej jednoty TJ SPOJE Praha. Postupne vznikali oddiely tenisu, národnej hádzanej, volejbalu, gymnastiky, džuda, bicyklebalu, bedmintonu, kanoistiky, jachtingu a konali sa tu významné spoločenské akcie. Plánovala sa výstavba atletického areálu s futbalovým ihriskom, ale zostala len nedobudovaná tribúna so šatňami a čiastočné terénne úpravy pre areál, dodnes využívaný oddielom futbalu Union Žižkov. Ide o jediné športovisko s veľkou halou pre divákov na území mestskej časti Praha 3.

Nové zelené ihrisko

Vďaka tomu, že si TJ SPOJE zakúpili vak na úžitkovú vodu, nové ihrisko stojí. Futbalisti až do minulého roku nemali zelené ihrisko, kde by mohli trénovať. S využitím vaku na zalievanie futbalového ihriska v letných mesiacoch teraz ihrisko majú. Dodacia lehota vaku bola 2 týždne a počas 3 až 4 dní začal plniť svoj účel. Ak chcete využiť vak na vodu aj vy, neváhajte si ho zaobstarať. Flexibilné vaky využijete v období sucha, pri výpadkoch dodávky vody, na zadržiavanie dažďovej a úžitkovej vody, ako zásobníky na protipožiarnu vodu s hydrantovými spojkami, na zber odpadových vôd, uskladnenie tekutých hnojív a pohonných hmôt. Vaky CITERNEO tvorí špeciálna textília s vrstvou gumy na povrchu. Zásobníky sú odolné proti pôsobeniu agresívnych kvapalín, mechanickému poškodeniu a vonkajším vplyvom ako je UV žiarenie, namŕzanie či ohryz zverou. Uskladnená kvapalina v nich nemení kvalitu.