Obvykle Vám představujeme realizaci různých druhů vaků v České republice a na Slovensku. Nyní bychom Vám rádi nabídli inspiraci v podobě umístění vaku našeho francouzského výrobce přímo ve Francii.

Vinařství v centrální Francii v městečku Francueil použilo velkoobjemový vak 800 m3 jako retenční nádrž na odpadní vodu, která vzniká v samotném provozu. Jedná se o jednoduché řešení, díky kterému je vinař schopný ušetřit velké množství vody a tím i financí. Odpadní vodu může následně velice efektivně využít pro různé účely, například pro zavlažování.

Odstranění sušiny z odpadní vody

Kapalina uložená ve vaku musí být očištěna od pevné složky tak, aby ve vaku bylo maximálně 6% sušiny (údaj výrobce). Voda z výroby se nepouští přímo do vaku, protože obsahuje větší množství sušiny, než je přípustné. Tento oříšek vinař vyřešil sedimentační nádrží, kde se přebytečná sušina ukládá. Voda ze sedimentační nádrže projde ještě přes filtr, který odpadní vodu upraví do výsledného stavu tak, aby mohla být uchovávána ve vaku, a přitom splnila požadavek daný výrobcem.

Sám majitel si zajistil, aby voda před finálním vstupem do vaku protékala přes přepad. Použité řešení je nadstandardní, protože u našich vaků nemůže dojít k přeplnění. Na vacích jsou instalované ventily proti přeplnění, které v případě potřeby přebytečnou vodu z vaku upustí.

Efektivní instalace vaku

Dalším důležitým a výhodným opatřením je umístění vaku tak, aby se sušina usazovala uprostřed vaku. Vak „sedí“ na tzv. lůžku, které má sklon 1% směrem do středu vaku. Díky otvorům vespod vaku je možné jednou za rok kompletně vyprázdnit vak a vypustit tak i sušinu. Otvory mají průměr 200-350 mm.

Využití uskladněné vody

Vak zajišťuje jeho majiteli dostatek vody pro zavlažování vinic. Na opačné straně od vstupních ventilů vaku je umístěno čerpadlo, které vodu z vaku v případě potřeby odebírá. Vstupní i výstupní ventily jsou na vaku instalované ve spodní části tak, aby se zamezilo jejich zamrzání.

Pořízením vaku si vinař vytvořil inovativní, ekonomický i ekologický „uzavřený systém“. Vak je v provozu již 6 let a není na něm patrná žádná známka stárnutí či opotřebení.

Touto zajímavou inspirací jsme rozšířili nabídku možných realizací o další specifické odvětví, kde je možné naše vaky aplikovat a mít z nich velký užitek. V dnešní době, kdy jsou sucha v letních obdobích už téměř pravidlem, je velmi prozíravé použít odpadní nebo dešťovou vodu na zalévání vinic. Pokud je vaším cílem soběstačné a finančně nenáročné hospodaření s vodou v zemědělství, kontaktujte nás, rádi vám s tím pomůžeme.