Město Kadaň pořídilo vak o objemu 10 m3, který slouží jako zásobárna vody pro zavlažování městských vinic.

Vinařství v Kadani

Historicky největší rozkvět zažilo vinařství v Kadani a okolí poté, co se Kadaň v polovině 13. století stala královským městem a nejvíce pak za vlády císaře Karla IV.  Ten Kadani udělil stejná práva a svobody, jakými se při zakládání vinohradů a produkci vína řídili obyvatelé Pražští. K úpadku vinařství došlo za třicetileté války.

Právě na tradici pěstování vína v nedávné době město Kadaň navázalo. Vlastní mimo jiné Svatováclavskou vinici v areálu františkánského kláštera, která má výměru půl hektaru, a vinici svaté Ludmily o rozloze 250 m².

Inovativní systémy ve vinohradu

Vinohrady město obohatilo o několik inovativních řešení. Jedním z nich je systém, kterému říkají v Kadani „chytrá vinice“. Ten funguje tak, že pomocí měření teploty a vlhkosti ve vinici mohou přesně určit nejlepší podmínky k aplikaci různých chemických ošetření vinohradu, ale také vyhodnocovat rizika, které mohou vést ke vzniku plísní a k dalším nepříjemnostem, a zavádět preventivní opatření.

Vak k zavlažování vinic

Nejnovějším inovativním přírůstkem do vinic je vak na vodu. Tím si město zajistilo, že i ve velmi teplých a suchých měsících bude možné vinohrad zalévat a předejít tak jeho znehodnocení. Vinohrad je totiž velmi mladý, a tím pádem hodně citlivý právě na sucho. Přestože je vinná réva obecně spíše suchomilná rostlina, je minimálně prvních 5 let zranitelná tím, že ještě nemá dostatečně rozvinutý kořenový systém a díky tomu nemá přístup ke spodní vodě.

Výhody použití vaku pro závlahu vinice

Vak je umístěn uprostřed vinice v klášteře františkánů v Kadani. Místní hasiči ho naplnili vodou z cisterny. Jedna z výhod řešení závlahy vodou z vaku spočívá v tom, že se počítá s plněním vaku vodou z místních studní. Toto řešení je mnohonásobně levnější než závlaha vodou z vodovodního řádu. V případě velkých ploch vinice je zásadním pozitivem, že je možné vak zálivkou kdykoliv vyprázdnit a ve dvou lidech ho jednoduše sbalit (prázdný vak váží cca 30 kg) a přemístit na jiné místo na vinici podle toho, kde je právě nutné zavlažovat. Na předchozím místě po vaku nezůstane žádná trvalá stopa. Město zvolilo ekonomické a ekologické řešení budoucnosti.

Vinice a sucho

V posledních letech naši zemi stále častěji sužuje sucho. Také se mění pravidelnost a četnost srážek. Spíše než pravidelné srážky přicházejí nárazové prudké deště. Těmto změnám se lze přizpůsobit například tak, že dešťovou vodu budeme sbírat do rezervoárů – vaků, nádrží atd. – a používat ji v období sucha na závlahu. Pokud nemají vinice dostatek vody, rostliny se dostávají do stresu a přestávají produkovat kvalitní hrozny. Bobule bývají malé a seschlé. Týká se to především mladé výsadby, která ještě nemá hluboký kořenový systém. Záleží samozřejmě i na tom, jak je půda průchozí, protože kořeny jdou časem do takové hloubky, aby se dostaly ke spodní vodě. Rozdíly mohou být způsobené i tím, jakou pěstujeme odrůdu. Modré odrůdy snášejí sucho a teplo o něco lépe než bílé.

Pokud máte v plánu zakládat novou vinici, máte mladou vinici, a nebo vaše již starší vinice vykazovala už v loňském roce náznaky, že se její kořeny nedostaly po několikátém suchém roce za sebou příliš k živinám, kontaktujte nás a zajistěte si závlahu pro svou vinnou révu a tím i letošní kvalitní úrodu hroznů.