O flexibilních nádržích CITERNEO se nejčastěji píše ve spojení s uskladněním vody. To ale není jediný účel, ke kterému flexibilní vaky mohou sloužit. Společnost FT vaky dodala například vak na pohonné hmoty pro slovenskou armádu, když pořádala cvičení a potřebovala pravidelně zásobovat své stroje.

Slovenská armáda využila od společnosti FT vaky flexibilní vak na pohonné hmoty. V rámci rozsáhlého vojenského cvičení, které ani zdaleka nebude poslední, potřebovali flexibilní nádrž na paliva pro své stroje. Jedná se o první realizaci, která však velmi pravděpodobně nebude poslední. Nejen armáda, ale i požární či policejní sbory stále více využívají flexibilní nádrže, a to po celém světě. Základ vaků tvoří několik variant speciální textilie s vrstvou pryže na povrchu. Mají vysokou vnitřní i vnější odolnost proti mechanickému poškození i vnějším vlivům, jako je UV záření, namrzání a okus zvěří.

Nabídka flexibilních nádrží CITERNEO 

Nabídka společnosti FT vaky zahrnuje zásobníky a vaky od 1 m³ do 2 000 m³ speciálně navržených pro různé druhy kapalin a způsoby využití. Objednat si můžete i nestandardní rozměry a velikosti. Zásobníky a vaky na vodu původně vznikly právě pro armádu a začaly se využívat i na další tekutiny, jako jsou třeba tekutá hnojiva, a to i v civilní sféře. Vaky umožňují také uskladnění chemikálií a agresivních kapalin, jsou opatřeny membránou EXOM NX, ventily jsou vyztuženy polypropylenem a materiály jsou vysoce odolné vůči působení agresivních látek i vnějším vlivům bez nebezpečí úniku.

Vaky nejen na pohonné hmoty

Zásobníky na pohonné hmoty zajistí vojenským jednotkám zásobu benzinu a nafty pro armádní stroje, vozidla i letouny. Využívá je armáda a vojensky organizované sbory i integrovaný záchranný systém. Sem patří hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany, policie, havarijní, pohotovostní, zdravotnické, záchranné i horské služby. Vaky na požární vodu pro hasiče jsou vybaveny hydrantovými spojkami. Využívají se i v obtížně dostupném terénu, při záchranných akcích a živelných pohromách. Protože si v nich tekutina trvale uchovává svou kvalitu, slouží i k uložení vody.

Zásobníky na pitnou, dešťovou i odpadní vodu

Vaky na pitnou vodu zajistí vojenským jednotkám a dalším složkám armády dostatečný přísun pitné vody bez stavby pevných nádrží, ušetří čas a spoustu práce. Jsou velmi flexibilní a pro nepřítele v terénu téměř neviditelné. Vyřeší zásoby pitné vody při výpadku dodávky i v místech s jejím nedostatkem. Zásobníky na dešťovou vodu se využívají při hygieně a mnoha dalších úkonech. Vaky se v armádě hojně využívají i na odpadní vodu k zajištění funkčnosti sociálních zařízení, čističek a septiků bez nutného budování pevných jímek. Hojně se využívají třeba při vojenských akcích, jako je zmíněné cvičení, ale i při vojenských přehlídkách nebo mimořádných událostech a přírodních katastrofách.