Použitie hasičských vakov – video

Použitie hasičských vakov – video

Hasiči vo Francúzsku natočili v spolupráci s výrobcom flexibilných nádrží Citerneo krátke edukatívne video. Na ňom je vidieť použitie – pripojenie hasičského vozidla k vaku pri...
Kovovýrobu plameň nezohne.

Kovovýrobu plameň nezohne.

„Dobrý deň, môžem u Vás opýtať hasičský vak? Hasiči vyžadujú väčšiu nádrž a rozumejte … tie podzemné nádrže sú na dlho, stojí to veľa peňazí a hasiči a úrady na nás tlačia …“ Tento a mnoho ďalších obdobných príbehov sme za tie roky čo sme na...