Fara v Horním Jiřetíně slouží jako obydlí a současně úřadovna faráře. Jde o úřední sídlo farnosti i místo jejích dalších, neliturgických aktivit. Mnohdy jde o nejdůležitější budovy v obci hned po kostele a rychtě. Zdejší fara si pořídila vaky na pitnou a užitkovou vodu od společnosti FT vaky.

Na faře se odehrávají osudové okamžiky mnoha lidí. Domlouvají se zde křtiny, ohlášky i pohřby. Do roku 1950 zde dokonce byly vedeny i církevní farní matriky, do kterých se zapisovaly sňatky, narození dětí, křty i úmrtí. Matriky byly pak převezeny do státních archivů. Křestní matriky si vedou církve pro vlastní potřebu dodnes. Fara Horní Jiřetín myslí na své farníky. Voda z vaků slouží pro místní farníky i poutníky, popřípadě na závlahu farní zahrady.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1694 až 1700. První písemná zmínka o kostele pochází už z roku 1263. Původní kostel sloužil do 17. století. Stavbu barokního kostela schválil pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna a stavět se začalo v letech 1694 až 1700 pod taktovkou architekta jménem Jan Baptista Mathey. Od roku 1958 se stal kostel kulturní památkou. Jednolodní stavba s půdorysem latinského kříže s polygonálně zakončeným presbytářem má dominantní průčelí s hranolovou věží a cibulovou bání. Portál je zdoben sochami Madony, fasády zdobí pilastry a římsy. Loď i presbytář mají valenou klenbu s lunetami. Vybavení kostela pochází z první poloviny 18. století. Jsou tu uloženy ostatky sv. Justiny a sv. Donatha.

Horní Jiřetín a vaky pro zdejší faru

Vaky na pitnou a užitkovou vodu slouží všem obyvatelům Horního Jiřetína. Jde o zajímavý příběh, který je příkladem pro další farnosti a diecéze. Vak na pitnou vodu zde slouží zejména pro poutníky k osvěžení, doplnění tekutin a umytí rukou, aby se mohli vydat na další výlety v okolí. Vak na dešťovou vodu se využívá zejména k zalévání farní zahrady a okolní zeleně.