Fotbalové hřiště pro TJ Sokol v Horním Jiřetíně vzniklo i díky vaku na užitkovou vodu zakoupeného od společnosti FT vaky. Fotbalisté zde dosud neměli žádné zelené hřiště, kde by mohli trénovat. V období sucha se tráva těžce udržuje. Díky vaku k zalévání fotbalového hřiště v letních měsících už fotbalové hřiště mají.

Město Horní Jiřetín

Město Horní Jiřetín leží v severozápadních Čechách na úpatí Krušných hor, kousek od Mostu. První písemná zmínka pochází z roku 1263. Jméno obce se několikrát měnilo. Od názvu Jorrenthal z roku 1263, přes Jurncetin, Jurntyn, Gyrzietin, až na pozdější Obergeorgenthal, hovorově v místním nářečí Jörten. V roce 1409 byl Jiřetín rozdělen na Horní a Dolní. Od druhé poloviny 17. století se o Horní Jiřetín dělily významné šlechtické rody Lobkoviců a Valdštejnů. Probíhala zde těžba hnědého uhlí.

TJ Sokol v Horním Jiřetíně

Práce na sportovním areálu jsou často prováděny svépomocí, jen některé se uskutečňují v rámci investiční výstavby. I TJ Sokol v Horním Jiřetíně tíží nedostatek financí. Prostředky na běžný provoz a udržení základní činnosti zdejších sportovních oddílů jsou v dnešní době klíčové pro další existence areálu. TJ Sokol těžko získává prostředky na provoz zdejšího zařízení, často proto přistupuje k pronájmům částí areálu s úmyslem zlepšit podmínky pro sportovní využití. Hlavním cílem je zajistit prostředky pro samotné udržení a kvalitní nabídku sportovišť pro širokou veřejnost.

Fotbalové hřiště pro TJ Sokol v Horním Jiřetíně

TJ Sokol si zakoupila vak na užitkovou vodu na zalévání trávy v letních měsících. Fotbalisté dosud neměli zelené hřiště, kde by mohli trénovat. Díky vaku k zalévání, jehož dodací lhůta byla 2 týdny, a který do 3 dnů začal plnit svůj účel, se mohou těšit z nové trávníkové plochy. Flexibilní vaky na vodu se hodí v období sucha, při výpadcích dodávky vody, pro zadržování dešťové a užitkové vody, jako zásobníky na protipožární vodu, na sběr odpadní vody i pro uskladnění tekutých hnojiv a pohonných hmot. Vaky CITERNEO jsou ze speciální textilie s vrstvou pryže na povrchu. Jsou odolné proti působení agresivních kapalin, mechanickému poškození, UV záření, namrzání i okusu zvěře. Uskladněná kapalina v nich nemění kvalitu.