Vak na pitnou vodu pro obec Chýně s objemovou kapacitou 250 m³

 

V posledních letech se situace se zásobováním pitnou vodou v obci Chýně, zvláště v některých jejich částech, neustále zhoršovala. Nevětší propad v dodávce vody vznikal vždy v jarních a letních měsících. Situaci pomohl vyřešit až vak na pitnou vodu s objemem 250 m³ od společnosti FT vaky.

 

Nedostatečné dodávky pitné vody z vodovodu, snížení tlaku a množství dodávané vody ovlivňoval i mimořádně vysoký odběr vody ve vodárenské soustavě v okolí Prahy a na ni napojených lokalit, kam patří i obec Chýně.

 

Omezená kapacita vodovodu obce Chýně, doposud nerealizovaná stavba vodojemu v obci a mimořádně suché a teplé počasí v posledních letech, to vše celou situaci vygradovalo. Obec Chýně si nechala vypracovat studii o množství vody, které je třeba přivádět do obce, i o stavu akumulace vody v daném území. Následně se rozhodla o instalaci vaku na pitnou vodu.

 

Instalace vaku na pitnou vodu

 

Flexibilní nádrže CITERNEO jsou moderním řešením potřeby vytvoření zásob pitné vody. Pomáhají při výpadcích v dodávce pitné vody, nebo v případě nedostatečné dodávky, kdy je poptávka po vodě mnohem vyšší. Díky snadné manipulaci a rychlé instalaci lze tyto vaky umístit doprostřed či na okraj obce, kde jsou dokonalou pomocí nejen při odstávkách vody způsobených havárií a poruchou, plánovanou opravou veřejné vodovodní sítě, ale i při nedostatečné dodávce pitné vody. Tak tomu bylo právě v obci Chýně, kde byla situace již alarmující. Vak na pitnou vodu má přes své nízké rozměry, které nenarušují vnímání krajiny a okolí, objemovou kapacitu 250 m³ a slouží jako vodojem pro celou obec Chýně.

 

Zvýšený odběr vody v okolí Prahy

 

Množství odebírané vody do metropolitní oblasti v okolí Prahy se zvýšilo masivní výstavbou. Obyvatelé z Prahy se stěhují zejména do měst ve středních Čechách a developeři se velmi často předem nedomluví s obcemi, čímž není zajištěno dostatečné množství a zásoba vody.

 

Obec Chýně nemá ještě postavený velký vodojem vyhovující kapacitně všem obyvatelům obce Chýně. Vodojem se bude stavět, ale zatím se čeká na získání dotací a všechna potřebná povolení. Proto bylo nutné pořídit urgentně zásobník na vodu, který by toto kritické časové období pomohl překlenout.

 

 

 

 

Zásobníky na vodu od společnosti FT vaky

 

Řešením bylo pořízení zásobníku na pitnou vodu o objemu 250 m³. Společnost FT vaky byla doporučena projekční kanceláří, která se společností FT vaky dlouhodobě spolupracuje. Termín doručení vaku od objednání byl standardní 4 týdny a jednalo se tak o nejsnadnější a velmi rychlé řešení bez nutnosti budování nádrže na vodu a stavebního povolení.