Jedna z našich posledních instalací vaků Citerneo je přesvědčivým důkazem, že vaky na dešťovou vodu mají své místo i v historických budovách, kde se moc často s inovativním řešením nesetkáme. Opak je pravdou, Michnův palác v Praze je toho jasným důkazem.

V historickém paláci, který stojí kousek od Pražského hradu na Malé Straně, má své ústředí Česká obec sokolská. Sídlí v památkově chráněné budově, jejíž dávná historie sahá až do konce 16. století. Toto místo je zajímavé nejen svojí historií, ale také tím, že se v barokních sálech v současnosti konají významné společenské akce, je zde administrativní zázemí, čtyři tělocvičny a vůbec nejstarší vnitřní bazén v Praze.

Současné vedení Sokola řeší už dlouho rekonstrukci a modernizaci této budovy tak, aby odpovídala aktuálním potřebám a zároveň dosáhla ekonomických úspor, které bude možné použít pro sportovní činnost místo na provoz budovy.

Optimalizace hospodaření s vodou

Základní myšlenkou bylo optimalizovat hospodaření s vodou. Do plánu bylo třeba zakomponovat úsporu za odvod srážkových vod do kanalizace.  Platba se vypočítává součinem plochy nemovitosti, koeficientu odtokovosti, hodnotou dlouhodobého srážkového úhrnu lokality a cenou stočného. Rozsáhlé střechy se tedy přímo nabízejí k zadržování dešťové vody a jejímu dalšímu využití v provozu budovy. Dále bylo důležité najít širší využití pro vodu z tzv. Petřínského pramene, který vyvěrá v hlubokých sklepeních paláce a je dnes využíván pro fungování bazénu.

V tomto bodě dochází k navázaní spolupráce Michnova paláce a společnosti FT vaky. Vzhledem k tomu, o jak rozsáhlý projekt se jedná, se obě společnosti domluvily na tzv. testovacím řešení. Společnost FT vaky umístila do sklepních prostor vak na dešťovou vodu o velikosti 5 m3. Zaměstnanci Michnova domu ho připojili k dešťovým svodům z části střech paláce a připravili vývody, které umožní další využití zachycené vody.

Testování probíhá úspěšně a plány do budoucna jsou smělé. V tuto chvíli je dohodnuta další část testování využití vaku. Vodu z vaku bude odebírat jedna pražská městská část, která vodu využije pro zálivku svých sadů. Přestože bude městská část tuto vodu odebírat za úplatu, i u ní dojde k úspoře, protože dešťová voda od Sokola bude levnější než dosud používaná voda.

Výrazná úspora a rychlá návratnost

Vak o velikosti 5 m3 byl po dvou deštivých dnech zcela zaplněn svedenou vodou z části střech budovy. V prvních dvou dnech používání vaku tak Sokolové ušetřili za nákup vody přes tisíc korun. Vzhledem k ceně řešení v řádu desítek tisíc korun je už teď jasné, že návratnost nákupu vaku a příslušenství se bude počítat pouze v měsících.

Nyní je v plánu pořízení dalších vaků, které spolehlivě pojmou vodu ze všech střech Michnova paláce. Tato voda bude použita pro vnitřní potřeby budovy. Tím dojde k úspoře v řádu statisíců korun.

Vzniklé řešení využití dešťové vody, které je inovativní, ekonomické a ekologické, se obejde bez nevratného zásahu do historické budovy, a ještě pomůže k úspoře městské části. Strategie „win – win“ (= strategie výhodná pro obě strany) v nejčistší formě.

Pokud jste v podobné situaci, spravujete rozsáhlý objekt, například zámek nebo školu, a úspora financí by se Vám hodila – ozvěte se nám.