Výrobní závod firmy CITERNEO v Amboise nedávno dodal dvě velké flexibilní nádrže o objemu 1 700 m3 a 1 000 m3 pro město Lisieux v Normandii. Zákazník chce vaky o celkovém objemu 2700 m3 využít na skladování požární vody a použít ji v případě ohrožení požárem k hašení.

Dokonalá integrace flexibilní nádrže do prostředí

Flexibilní vaky mohou sloužit jako zásobárna požární vody mimo jiné i v národních parcích a chráněných krajinných oblastech, kde je mnohdy nemožné vybudovat betonové nádrže. Lze je umístit na rizikových místech v krajině sužované extrémními teplotami a suchem i v obtížně dostupném terénu. Pomáhají vytvářet využitelné zásoby vody tam, kam se těžká hasičská technika tak snadno nedostane.

Předností vaků je, že díky své maximální výšce 1,6 metru a přírodní zelené barvě splynou s okolím, aniž by ho narušovaly. Hravě je skryje okolní rostlinstvo. Dokonce i v tomto ročním období jsou v dokonalé harmonii s teplými barvami podzimu: hnědou, červenou, oranžovou a žlutou.

 

Proč mít v přírodě zásoby požární vody

Naši republiku trápí především v letních měsících dlouhodobá sucha, což se projevuje i v lesích. Ty jsou vyprahlé a k požáru stačí velmi málo. Nejčastěji za vznikem požáru stojí lidská nedbalost, stačí nedopalek cigarety. A pokud zrovna řádila bouřka, její blesky také mohou vyschlý les snadno zapálit. Po delším období bez srážek proto bývá nařízen zákaz rozdělávání ohňů v přírodě a vypalování trávy.

V České republice máme velmi dobré zkušenosti s využitím flexibilních vaků pro potřeby hasičských sborů. Osvědčily se při hašení požárů lesních a travnatých porostů v těžko přístupných místech, na příkrých skalách, v horách, v přírodě v nedostupném terénu, kam se těžko dostává těžká hasičská technika a velkoobjemové cisterny. Při zásazích hasičům situaci někdy ztěžuje i hustý dým, případně ji komplikuje silný nárazový vítr, který v kombinaci se suchou půdou způsobuje, že se požár nekontrolovaně šíří a je téměř nezastavitelný. Z těchto důvodů je někdy obtížné dostat se ke všem ohniskům požáru.

V takových případech bývá povolán vrtulník a hasiči pak plameny likvidují pomocí tzv. bambi vaku zavěšeného pod helikoptérou.Voda se do vaku zavěšeného pod vrtulníkem čerpá pomocí čerpadel z blízkého vodního toku. U nás se běžně užívá závěsný vak o objemu od 400 do 1000 litrů podle velikosti vrtulníku, který ho nese. Složitá kyvadlová doprava vody nastává, pokud v blízkosti požáru není žádný vodní zdroj, ze kterého by bylo možné vodu do bambi vaku nabírat nebo čerpat. Čas letu vrtulníku mezi základnou a ohniskem požáru je pak příliš dlouhý a hašení je méně účinné, než by bylo potřeba.

Při potýkání se s dostupností vody v nepřístupném terénu může pomoci použití flexibilního vaku. Vak může být v rizikových oblastech umístěn trvale, pokud se jedná o obecně rizikovou lokalitu. Další možností je, že ho bude mít k dispozici hasičský sbor složený na základně. V případě potřeby vak naloží 2 lidé a je možné ho přepravit na požadované místo osobním autem. Dalším plusovým bodem je jeho neuvěřitelně rychlé napuštění vodou. Celých 10 m3 vody totiž vak pojme jen během pěti minut! Pak je z něj možné pomocí čerpadla odebírat vodu přímo na hašení nebo jí plnit bambi vak pod vrtulníkem v případě, že je požár v nepřístupném nebo skalnatém terénu. Zásah se tak výrazně zrychlí a hasičům odpadne problém s tím, že v blízkosti požáru není přírodní zdroj vody, ze kterého je možné vodu ihned odebírat. Po úspěšné akci se dá vak rychle složit a odvézt zpět na základnu. Předností tohoto vaku je tedy také jeho skladnost.

Flexibilní nádrže jsou plně využitelné pro účely profesionálních i dobrovolných hasičských sborů. Mohou napomáhat v první fázi hašení, k regulaci ohně nebo třeba k dohašování žhavých a doutnajících trosek. Nádrže jsou vyrobeny z odolných technických tkanin, opatřeny hydrantovými spojkami a vybaveny progresivním systémem Securflow 80 proti riziku přeplnění a systémem proti vodnímu víru Securtex 3. Zásobníky jsou plně adaptabilní, lze je přizpůsobit na míru a opatřit libovolným počtem a typem vstupů a výstupů. V neposlední řadě disponují také automatickým čištěním.

Investice na dlouhé roky

Zásobníky a vaky na požární vodu vynikají svou léty osvědčenou spolehlivostí, dokonalým utěsněním a vysokou odolností.  Flexibilní nádrže CITERNEO určené k vytváření zásob požární vody jsou velmi rychlým a snadným řešením bez nutnosti stavebních úprav a stavebního povolení. Jsou efektivní variantou na uskladnění požární vody s možností rychlého přemístění a uložení vaků v pohotovostním stavu pro pozdější instalaci a využití. Bezpečnost vaků je prověřená profesionálními hasiči. Jejich vlastnosti umožňují bez nadsázky zachraňovat lidské životy a minimalizovat škody na majetku!

Bezpečný a šetrný způsob skladování požární vody

Flexibilní vaky využívají i ubytovny, kempy a další ubytovací a rekreační objekty jako prevenci i součást protipožární ochrany. S oblibou se používají při hasičských výcvicích, soutěžích a závodech. Jedná se o ideální způsob ochrany životního prostředí, šetření vodních zdrojů a ekonomického řešení protipožární ochrany.

Pokud řešíte podobné situace, jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat!