Konec zamrzání vody: flexibilní nádrže také v zimě

Poslední dobou slýcháme v našem regionu stále stejné stížnosti. Zima už prý nebývá, co byla dříve. Není sníh, je jen sychravo, mlhy, šero, krajina je blátivá a ponurá. A také je prý větší teplo. Už to nejsou mrazy, na které jsme byli zvyklí.

S něčím souhlasit lze, s něčím méně. V něčem přinášejí podmínky aktuálních zim nové výzvy, na které je třeba flexibilně reagovat. Přizpůsobit se přírodě a jejím rozmarům.

Možná nejsou tuhé mrazy, jako tomu historicky bylo. Možná netrvají mrazivé dny po tak dlouhou dobu. Ale nikdo, kdo řeší zásoby a skladování vody v rozličných rezervoárech, by zřejmě rozhodně nesouhlasil s tím, že mrazy nepřicházejí a že nejsou rizikem. Dost možná naopak, při současných teplotních výkyvech je riziko ještě vyšší. Neustále a nárazové střídání vyšších a nižších teplot znamená, že si nikdo nemůže být jist, kdy se problém se zamrznutím vody dostaví.

Nikdo si nemůže být jist. To však neznamená, že nikdo nemůže být dostatečně připraven. Naopak, díky moderním flexibilním nádržím na skladování tekutin může být na rozmary přírody a na nárazové i dlouhodobé mrazy připraven každý.

Flexibilní nádrže CITERNEO znamenají konec složitých manévrů zahrádkářů a zemědělců s volně stojícími plastovými a kovovými nádržemi na dešťovou a užitkovou vodu  určenou k zalévání či ke konzumaci hospodářskými zvířaty. Už nebude nutné přemisťovat tyto neforemné cisterny a „krabice“ na konci zahrádkářské sezóny z venkovních prostor do hospodářských budov, chat, kůlen a jiných skladovacích prostor, kde přes zimu zabírají místo a překážejí, ať už je v nich voda (v naději, že uvnitř stavby nezamrzne), nebo jsou dokonce prázdné a bez užitku.

Flexibilní nádrže CITERNEO znamenají konec obav o dostupnost pitné vody skladované ve vnějších prostorách, ať už v nádržích či studnách. Vesnické domky, samoty, horské chalupy, rekreační objekty a jiné lokality, které jsou tak hojně navštěvované v období zimních měsíců, o Vánocích, na Silvestra, nebo třeba o zimních a pololetních prázdninách, jsou díky těmto vakům na pitnou vodu  dostatečně zásobeny bez ohledu na složitosti přírodních podmínek.

Tyto vaky, ať už na vodu užitkovou, nebo vodu pitnou, jsou vybaveny nejmodernější technologií pro uskladňování tekutin. Jejich technická konstrukce a použité materiály přinášejí vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení, ale také proti výkyvům počasí. Díky tomu flexibilní nádrže odolávají teplotním výkyvům až do -30 °C a zachovávají skladovanou tekutinu stálou, bez jakéhokoli zhoršení kvality a hlavně bez zamrznutí. Vodu z nich lze čerpat bez jakéhokoli omezení za jakéhokoli počasí, a to také díky speciálním kohoutům, které jsou ošetřeny bezpečnou technologií odporového drátu a neumožňují zamrzání tekutin ani v těchto místech.

V zimě nemusíte vak vypouštět, nemusíte jej ani sklízet a někde složitě skladovat. Pokud se však pro to i tak rozhodnete, lze jej po vypuštění složit a uskladnit bez větších nároků na skladovací prostory.

Flexibilní nádrže CITERNEO je však možné mít umístěné venku po celý rok, skladovat v nich vodu v teplých měsících, ale i přes zimu. Bez sebemenšího rizika. Není třeba sledovat kvůli zásobám tekutin aktuální stav počasí, reagovat na něj a dělat jakákoli další opatření. Tyto vaky a hlavně voda do nich načerpaná už nevyžadují žádnou další péči. V okamžiku instalace začíná flexibilní nádrž sloužit a nepřestane s tím za žádného počasí.