Tentokrát pro vás máme článek o využití vaků při skládkování odpadu. Nedávno technici našeho výrobce a dodavatele, firmy Citerneo, instalovali flexibilní nádrž o objemu 1 000 m3 v Peyrat-de-Bellac v Nouvelle-Aquitaine ve Francii. Flexibilní nádrž je zde použita k jímání výluhu (skládkové vody). V ní bude výluh uskladněn a bude čekat na ošetření a zpracování v úpravně přímo v areálu skládky.

Středisko skladování odpadu

Středisko pro skladování odpadu v Peyrat-de-Bellac nedaleko města Limoges funguje od března 2009. Areál ALVEOL se rozkládá na ploše 56 hektarů. Zajímavé je, že skládkování slouží pouze relativně malá část celkové plochy. Samotná skládka zabírá plochu o velikosti přibližně 25 hektarů. Ve zbytku areálu funguje několik zařízení, jejichž účelem je zajistit bezpečnost provozu a maximální využití přivezeného odpadu a surovin. Je zde zařízení na zpracování odpadu (výluhu a bioplynu) a jednotka mechanicko-biologické úpravy (drcení a třídění). Celé středisko a jeho zařízení je navrženo tak, aby bylo schopno zpracovat 80 000 tun odpadu ročně.

Ukládání a čištění skládkové vody

V areálu se nenachází, jak si někdo možná představuje, halda odpadků. Jednotlivé kazety skládky jsou naopak vybaveny nejmodernější těsnicí technologií, která plní nejpřísnější evropské legislativní normy. Celý prostor řízené skládky je důkladně zabezpečen. Průsakové vody, které byly v kontaktu s odpady, se udržují v uzavřeném cyklu tak, aby neunikaly do okolního prostředí. Skládková voda, která není využita k recirkulaci, se často odváží či odvádí potrubím do čistíren odpadních vod. Zde je tomu jinak, výluh čeká na své zpracování právě v novém vaku. Skládkové vody je totiž možné také zneškodňovat v místě skládky jejich přímým čištěním. To je možné jednak biologickým čištěním za přístupu i bez přístupu vzduchu, dále adsorpčními či chemickými oxidačními postupy, ale dá se využít také srážecích reakcí nebo reverzní osmózy.

Skladujte výluh ze skládky bez zbytečných staveb

Některé skládky ke skladování výluhu ze skládky používají dobře utěsněné jímky, které se ovšem musejí vybudovat a dobře izolovat od okolního prostředí, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových nebo podzemních vod v blízkosti skládky a nebyla narušena rovnováha okolní přírody. S využitím vaku lze tyto stavební a izolační práce jednoduše přeskočit a můžeme si být jisti, že skládková voda bude přesně tam, kde ji chceme mít. Po úložišti výluhu ze skládky se požaduje především pevnost proti roztržení, odolnost proti kyselinám a ultrafialovému záření. Flexibilní vak Citerneo je schopen zachytávat jak průsakové, tak dešťové vody ze skládky, a to při splnění všech požadovaných vlastností na nádrž/jímku určenou na výluhy ze skládky.

Pomáháme pečovat o životní prostředí

Na závěr článku o skládkování a využití našich vaků při tomto procesu nemůžeme zapomenout na ještě jedno nezanedbatelné plus a velmi kladný bod pro naši dodavatelskou firmu Citerneo. Ve snaze chránit a pečovat o naši planetu vyprodukuje při výrobě vaků méně než 1% odpadu z celého objemu výroby. Jsme hrdí, že máme takového zodpovědného dodavatele. Přidáte se i vy a stanete se našimi spokojenými zákazníky, kteří přispívají k ochraně životního prostředí?