V sobotu 19.10. se konala unikátní celorepubliková akce Den na obnovu lesa. Společnost FT vaky na této významné akci prezentovala svůj referenční vak o objemu 10 m3.

Společnost FT vaky na akci Den na obnovu lesa prezentovala svůj referenční vak o objemu 10 m3. Flexibilní vaky se dají použít na zavlažování po vysázení nových stromků, které je nutné pravidelně zalévat zvláště v obdobích sucha, která za poslední roky v letních obdobích známe. Stejně tak se používají třeba k zavlažování městské zeleně. Často se také instalují poblíž hájoven a dalších objektů jako protipožární ochrana pro uložení požární vody. Velmi dobře poslouží jako rezerva v době, kdy je z nějakého důvodu přerušena dodávka vody. Dá se v nich uskladnit voda pitná, ale i dešťová nebo odpadní, ale i kapalná hnojiva nebo pohonné hmoty.

Den na obnovu lesa

Den na obnovu lesa aktivně podpořilo 31 000 účastníků, kteří vysadili 163 000 nových stromků pro budoucí generace a symbolicky tak podpořili snahu Lesů ČR. Pokud se chcete stát členy Klubu nového lesa i vy, podívejte se na stránky sazimelesynovegenerace.cz. Protože v poslední době čelíme jedné z největších kalamit v dějinách lesnictví, každá pomoc je vítána. Probíhající klimatické změny a s ní související sucho je výzvou pro všechny, kteří chtějí přiložit ruku k dílu. Je totiž třeba znovu osázet obrovský rozsah ploch. Vizí je vysadit nový les, ve složení odolnějším vůči škůdcům, měnícímu se klimatu i stále větším výkyvům počasí.

Lesy nové generace

Nové lesy budou velmi rozmanité, věkově a druhově značně bohaté a s několika výškovými patry. Takové lesy mnohem lépe zadrží vodu, vytvoří stín, pročistí vzduch a ochladí okolní krajinu. Každý nový les je nejprve pečlivě vyprojektován podle konkrétní lokality, nadmořské výšky, svažitosti terénu, půdního složení, polohy místa a převažujících povětrnostních podmínek. Každý obnovovaný les se většinou skládá nejméně ze tří druhů dominantních dřevin zastoupených přibližně vždy po 20 % a další směsi různých dřevin pro přirozenou obnovu. Jedná se o více než 50 původních druhů domácích dřevin. Společnými silami a s pravidelným přísunem vody, ke kterému chce společnost FT vaky přispět, se lesy budou dát zase obnovit.