Agrodružstvo Morkovice patrí svojou obhospodarovanou výmerou 5 255,68 ha poľnohospodárskej pôdy k veľkým poľnohospodárskym družstvám v kraji. Pre svoju živočíšnu a rastlinnú výrobu potrebuje dostatok vody. Na tento účel si teraz obstaralo aj 2 vaky na dažďovú vodu od spoločnosti FT vaky.

Agrodružstvo Morkovice leží v okrese Kroměříž. Obhospodaruje 5 255,68 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho tvorí 4 967 ha orná pôda. Radí sa tak k veľkým poľnohospodárskym družstvám a podnikom v kraji. Vďaka skvelej organizácii práce a veľkému výrobnému aj ekonomickému potenciálu sa družstvo neustále dynamicky rozvíja. Za svoje vynikajúce výrobné a ekonomické výsledky dokonca získalo družstvo mimoriadne uznanie v súťaži poľnohospodárskych podnikov vyhlásenej Poľnohospodárskym zväzom ČR. K svojej výrobe potrebuje zaistiť dostatočné množstvo vody a základom je pre ňu najmä v obdobiach extrémneho sucha voda dažďová.

Zaistenie vody pre poľnohospodársku výrobu

V rastlinnej výrobe pestuje Agrodružstvo Morkovice najmä obilniny, repku, mak, cukrovku, hrach, ľan a kŕmne plodiny pre živočíšnu výrobu. Venuje sa aj chovu dobytka na farmách v Počeniciach a Nítkoviciach. Chov 840 ks kráv s produkciou kvalitného mlieka vyžaduje rovnako ako uvedená rastlinná výroba dostatočné množstvo vody. Pre možnosť zberu a uchovania dažďovej vody si Agrodružstvo Morkovice obstaralo 2 vaky na dažďovú vodu s objemom 250 m³. Šlo o jeden štandardný rozmer vaku a jeden ľahko atypický rozmer vaku. V prípade potreby totiž pre dodávateľskú spoločnosť FT vaky nie je problém zariadiť aj neštandardné rozmery flexibilných vakov na vodu.

Flexibilné vaky na dažďovú vodu

Kvôli kritickému nedostatku vody šlo o možnosť zachytávania dažďovej vody zo striech ich budov, či už z hospodárskych budov v podobe kravínov a úložísk výpestkov a kŕmenia, tak aj z budov administratívnych. Budovanie nádrže do zeme však vyžaduje stavebné povolenie, je to finančne nákladné, zdĺhavé a dosť neflexibilné riešenie. Preto bolo nutné vymyslieť vhodnú alternatívu v podobe rýchleho a flexibilného vyriešenia problému s uložením dažďovej vody. Flexibilné nádrže CITERNEO sú určené na využitie v poľnohospodárstve malého, súkromného, ale aj veľkého rozsahu.

Vaky nielen na dažďovú vodu

Termín doručenia vakov od objednania činí 3 týždne a riešenie je dostatočne rýchle. Nie sú spravidla potrebné ani žiadne podstatné zemné práce a zásahy do okolia. Navyše možno za 3 týždne v prípade potreby dostatočne upraviť. Aj keď potrebovalo Agrodružstvo Morkovice vaky urgentne pred Vianocami 2018, aby bolo možné už počas Vianoc chytať vodu zo zrážok na nadchádzajúcu sezónu, nebol to pre spoločnosť FT vaky žiadny problém. Pretože nie sú vaky určené iba na dažďovú vodu, ale slúžia napríklad aj na uloženie pitnej, úžitkovej či odpadovej vody, alebo na uloženie tekutých hnojív, nie je obstaranie ďalších vakov do budúcna vylúčené.