Zámok Jezeří patrí k najzaujímavejším pamiatkam v Českej republike. Zahŕňa v sebe takmer všetko, s čím sa môžete stretnúť aj na všetkých ostatných zámkoch, ale súčasne sa od nich, vďaka svojmu pohnutému osudu, úplne odlišuje. Aj na zámku si obstarali vaky na pitnú a úžitkovú vodu od spoločnosti FT vaky.

Zámok Jezeří má za sebou veľkolepú slávnu minulosť s prepychom a krásou hodnou kniežacieho sídla, ale aj smutné obdobia zmaru a zabudnutia. V roku 1996 sa stal priekopníkom nezvyčajnej prezentácie v podobe neopravenej pamiatky a návštevníci tu mohli byť svedkami jeho postupnej premeny. Hrad z jazera čiže de Lacu, inak tiež Eisenberg, majestátne hľadel zo svahu Krušných hôr už od 14. storočia. Postupne bol prestavaný na renesančný a potom aj barokový zámok dnešnej podoby. Barokovú podobu mu vtlačili Lobkowiczovci, pre ktorých bolo tunajšie Jezeří jedným z najvýznamnejších reprezentatívnych sídiel.

Zámok Jezeří

Pre zámok si jeho stavitelia nemohli zvoliť vhodnejšie miesto. Ide o prvotriednu architektonickú dominantu. Dnešná baroková podoba prekrýva renesančný zámok a ten zase predošlý gotický hrad. V histórii je možné sledovať aj pôvodné slovanské osídlenie oblasti, alebo sídla Keltov, ktorí tu mali svoje oppidum i svätyne. Dnes je zámok Jezeří pamiatkou prvej kategórie pre svoju umeleckú a architektonickú hodnotu, pohnutý osud, neobyčajnú polohu i význam pre formovanie života v kraji. Sprístupnená je severná časť aj s vežou, nadväzujúcou na zámockú záhradu, malý salón, spálne a zámockú striebornicu a v pivniciach sú inštalované strašidlá a rozprávkové bytosti. Neďaleko zámku je zrúcanina nedostavanej grófskej kaplnky, známa ako Čertova kaplnka, opradená tajomstvom so zvláštnou atmosférou.

Zámok Jezeří v Hornom Jiřetíne a vaky na vodu

Aj na zámku Jezeří si v Hornom Jiřetíne zaobstarali vak na pitnú vodu a vak na úžitkovú vodu. Vak na pitnú vodu je určený pre turistov, ktorí si práve vďaka vaku s pitnou vodou môžu naplniť svoje fľaše pitnou vodou, alebo si umyť ruky a vyraziť na ďalší výlet do okolia. Vak na dažďovú vodu pomáha so zberom vody zo strechy a voda sa používa na zalievanie trávnika a rastlín v priľahlom zámockom parku. Navyše vaky na vodu pomáhajú so zásobami vody pri stále prebiehajúcej rekonštrukcii.