Zvyčajne vám predstavujeme realizáciu rôznych druhov vakov v Českej republike a na Slovensku. Teraz by sme vám radi ponúkli inšpiráciu v podobe umiestnenia vaku nášho francúzskeho výrobcu priamo vo Francúzsku.

Vinárstvo v centrálnom Francúzsku v mestečku Francueil použilo veľkoobjemový vak 800 m3 ako retenčnú nádrž na odpadovú vodu, ktorá vzniká v samotnej prevádzke. Ide o jednoduché riešenie, vďaka ktorému je vinohradník schopný ušetriť veľké množstvo vody a tým aj financií. Odpadovú vodu môže následne veľmi efektívne využiť na rôzne účely, napríklad na zavlažovanie.

Odstránenie sušiny z odpadovej vody

Kvapalina uložená vo vaku musí byť očistená od pevnej zložky tak, aby vo vaku bolo maximálne 6 % sušiny (údaj výrobcu). Voda z výroby sa nepúšťa priamo do vaku, pretože obsahuje väčšie množstvo sušiny, než je prípustné. Tento oriešok vinár vyriešil sedimentačnou nádržou, kde sa prebytočná sušina ukladá. Voda zo sedimentačnej nádrže prejde ešte cez filter, ktorý odpadovú vodu upraví do výsledného stavu tak, aby mohla byť uchovávaná vo vaku, a pritom splnila požiadavku danú výrobcom.

Sám majiteľ si zaistil, aby voda pred finálnym vstupom do vaku pretekala cez prepad. Použité riešenie je nadštandardné, pretože u našich vakov nemôže dôjsť k preplneniu. Na vakoch sú inštalované ventily proti preplneniu, ktoré v prípade potreby prebytočnú vodu z vaku upustia.

Efektívna inštalácia vaku

Ďalším dôležitým a výhodným opatrením je umiestnenie vaku tak, aby sa sušina usadzovala uprostred vaku. Vak „sedí“ na tzv. lôžku, ktoré má sklon 1 % smerom do stredu vaku. Vďaka otvorom naspodku vaku je možné raz za rok kompletne vyprázdniť vak a vypustiť tak i sušinu. Otvory majú priemer 200 – 350 mm.

Využitie uskladnenej vody

Vak zaisťuje jeho majiteľovi dostatok vody na zavlažovanie viníc. Na opačnej strane od vstupných ventilov vaku je umiestnené čerpadlo, ktoré vodu z vaku v prípade potreby odoberá. Vstupné aj výstupné ventily sú na vaku inštalované v spodnej časti tak, aby sa zamedzilo ich zamŕzaniu.

Zaobstaraním vaku si vinár vytvoril inovatívny, ekonomický i ekologický „uzavretý systém“. Vak je v prevádzke už 6 rokov a nie je na ňom zrejmá žiadna známka starnutia či opotrebovania.

Touto zaujímavou inšpiráciou sme rozšírili ponuku možných realizácií o ďalšie špecifické odvetvie, kde je možné naše vaky aplikovať a mať z nich veľký úžitok. V dnešnej dobe, keď sú suchá v letných obdobiach už takmer pravidlom, je veľmi prezieravé použiť odpadovú alebo dažďovú vodu na polievanie viníc. Ak je vaším cieľom sebestačné a finančne nenáročné hospodárenie s vodou v poľnohospodárstve, kontaktujte nás, radi vám s tým pomôžeme.