Zariadenie pre seniorov využíva čoraz viac starších ľudí. Mať okolo seba spriaznené duše s podobným štýlom života je pre ľudí v dôchodku veľmi prínosné. V mnohých prípadoch tu môžu mať domácich maznáčikov alebo sa starať o rastliny v záhrade. Na tieto účely bol v jednom z týchto zariadení v Brne zhotovený aj vak na zber dažďovej vody na závlahu od spoločnosti FTvaky.

V brnenskom domove dôchodcov sa rozhodli seniorom vyjsť v ústrety a pre zachovanie pekných zelených plôch okolo zariadenia pre seniorov zaobstarali flexibilný vak na dažďovú vodu. Aj keď je vak oproti štandardným rozmerom malý a má len 30 m3, dokáže dodať potrebnú závlahu rastlinám, kríkom a stromom. Seniori sú veľmi spokojní, že im v období extrémneho sucha príroda nechradne pred očami. Od novembra do marca do vaku zbierajú dažďovú vodu z hlavnej budovy aj zo všetkých priľahlých objektov a na jar ju potom pomaly vypúšťajú na závlahu rastlín.

Zber dažďovej vody na závlahu

Aj obstaranie vaku na vodu vypovedá mnohé o tom, že sa sociálne služby za posledné roky veľmi zlepšili. Celý rad zariadení pre seniorov sa transformoval z viaclôžkových izieb na dvojlôžkové a jednolôžkové a využíva štandardy kvality. Legislatívne zmeny, medzinárodné projekty a aktivity Asociácie poskytovateľov, ktorá zaviedla Značku kvality v sociálnych službách, boli pre toto odvetvie prínosom. Mnoho zariadení navyše najprv ponúka možnosť zapojenia seniorov do prevádzkovaných aktivít, vyskúšať si život v novom prostredí a zoznámiť sa s ponukou služieb, či vyhovuje ich individuálnym potrebám.

Chcete si zaobstarať flexibilný vak na vodu?

Ak uvažujete o vaku na vodu pre podobné zariadenie pre seniorov, kontaktujte spoločnosť FTvaky. Okolo mnohých domovov sú dnes vybudované zmyslové terapeutické záhrady, v ktorých sú vytvorené nekonečné cesty v tvare osmičky, ktoré vyžadujú pravidelnú závlahu. Ide o veľmi premyslený krok, bezpečný pre seniorov, ktorým už tak dobre neslúži pamäť. Ak vyjdú z jedného bodu, vždy sa doň zase vrátia. Od objednania vám budú nádrže dodané už za 3 týždne. Ich uloženie nevyžaduje veľké zemné práce. Vaky môžu slúžiť na dažďovú, pitnú, úžitkovú aj odpadovú vodu.