O flexibilných nádržiach CITERNEO sa najčastejšie píše v spojení s uskladnením vody. To ale nie je jediný účel, na ktorý flexibilné vaky môžu slúžiť. Spoločnosť FTvaky dodala napríklad vak na pohonné hmoty pre slovenskú armádu, keď organizovala cvičenie a potrebovala pravidelne zásobovať svoje stroje.

Slovenská armáda využila od spoločnosti FTvaky flexibilný vak na pohonné hmoty. V rámci rozsiahleho vojenského cvičenia, ktoré ani zďaleka nebude posledné, potrebovali flexibilnú nádrž na palivo pre svoje stroje. Ide o prvú realizáciu, ktorá však veľmi pravdepodobne nebude posledná. Nielen armáda, ale aj požiarne či policajné zbory čoraz viac využívajú flexibilné nádrže, a to po celom svete. Základ vakov tvorí niekoľko variantov špeciálnej textílie s vrstvou gumy na povrchu. Majú vysokú vnútornú aj vonkajšiu odolnosť proti mechanickému poškodeniu i vonkajším vplyvom, ako je UV žiarenie, namŕzanie a ohryz zverou.

Ponuka flexibilných nádrží CITERNEO

Ponuka spoločnosti FTvaky zahŕňa zásobníky a vaky od 1 m³ do 2 000 m³, špeciálne navrhnuté pre rôzne druhy kvapalín a spôsoby využitia. Objednať si môžete aj neštandardné rozmery a veľkosti. Zásobníky a vaky na vodu pôvodne vznikli práve pre armádu a začali sa využívať aj na ďalšie tekutiny, ako sú napríklad tekuté hnojivá, a to aj v civilnej sfére. Vaky umožňujú tiež uskladnenie chemikálií a agresívnych kvapalín, sú vybavené membránou EXOM NX, ventily sú vystužené polypropylénom a materiály sú vysoko odolné voči pôsobeniu agresívnych látok i vonkajším vplyvom bez nebezpečenstva úniku.

Vaky nielen na pohonné hmoty

Zásobníky na pohonné hmoty zaistia vojenským jednotkám zásobu benzínu a nafty pre armádne stroje, vozidlá i lietadlá. Využíva ich armáda a vojensky organizované zbory aj integrovaný záchranný systém. Sem patrí hasičský záchranný zbor, jednotky požiarnej ochrany, polícia, havarijné, pohotovostné, zdravotnícke, záchranné aj horské služby. Vaky na požiarnu vodu pre hasičov sú vybavené hydrantovými spojkami. Využívajú sa aj v ťažko dostupnom teréne, pri záchranných akciách a živelných pohromách. Pretože si v nich tekutina trvalo uchováva svoju kvalitu, slúžia aj na uloženie vody.

Zásobníky na pitnú, dažďovú aj odpadovú vodu

Vaky na pitnú vodu zaistia vojenským jednotkám a ďalším zložkám armády dostatočný prísun pitnej vody bez stavby pevných nádrží, ušetria čas a veľa práce. Sú veľmi flexibilné a pre nepriateľa v teréne takmer neviditeľné. Vyriešia zásoby pitnej vody pri výpadku dodávky aj v miestach s jej nedostatkom. Zásobníky na dažďovú vodu sa využívajú pri hygiene a mnohých ďalších úkonoch. Vaky sa v armáde hojne využívajú aj na odpadovú vodu na zaistenie funkčnosti sociálnych zariadení, čističiek a septikov bez nutného budovania pevných nádrží. Hojne sa využívajú napríklad pri vojenských akciách, ako je spomínané cvičenie, ale aj pri vojenských prehliadkach alebo mimoriadnych udalostiach a prírodných katastrofách.