Fara v Hornom Jiřetíne slúži ako obydlie a súčasne úradovňa farára. Ide o úradné sídlo farnosti aj miesto jej ďalších, neliturgických aktivít. Veľakrát ide o najdôležitejšie budovy v obci hneď po kostole a richte. Tunajšia fara si zaobstarala vaky na pitnú a úžitkovú vodu od spoločnosti FT vaky.

Na fare sa odohrávajú osudové okamihy mnohých ľudí. Dohovárajú sa tu krstiny, ohlášky aj pohreby. Do roku 1950 tu dokonca boli vedené aj cirkevné farské matriky, do ktorých sa zapisovali sobáše, narodenie detí, krsty i úmrtia. Matriky boli potom prevezené do štátnych archívov. Krstné matriky si vedú cirkvi pre vlastnú potrebu dodnes. Fara Horní Jiřetín myslí na svojich farníkov. Voda z vakov slúži pre miestnych farníkov aj pútnikov, poprípade na závlahu farskej záhrady.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v rokoch 1694 až 1700. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza už z roku 1263. Pôvodný kostol slúžil do 17. storočia. Stavbu barokového kostola schválil pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna a stavať sa začalo v rokoch 1694 až 1700 pod taktovkou architekta menom Jean-Baptiste Mathey. Od roku 1958 sa stal kostol kultúrnou pamiatkou. Jednoloďová stavba s pôdorysom latinského kríža s polygonálne zakončeným presbytériom má dominantné priečelie s hranolovou vežou a cibuľovou kupolou. Portál je zdobený sochami Madony, fasády zdobia pilastre a rímsy. Loď aj presbytérium majú valenú klenbu s lunetami. Vybavenie kostola pochádza z prvej polovice 18. storočia. Sú tu uložené pozostatky sv. Justiny a sv. Donatha.

Horní Jiřetín a vaky pre tunajšiu faru

Vaky na pitnú a úžitkovú vodu slúžia všetkým obyvateľom Horného Jiřetína. Ide o zaujímavý príbeh, ktorý je príkladom pre ďalšie farnosti a diecézy. Vak na pitnú vodu tu slúži najmä pre pútnikov na osvieženie, doplnenie tekutín a umytie rúk, aby sa mohli vydať na ďalšie výlety v okolí. Vak na dažďovú vodu sa využíva najmä na polievanie farskej záhrady a okolitej zelene.