Futbalové ihrisko pre TJ Sokol v Hornom Jiřetíne vzniklo aj vďaka vaku na úžitkovú vodu, zakúpeného od spoločnosti FT vaky. Futbalisti tu doteraz nemali žiadne zelené ihrisko, kde by mohli trénovať. V období sucha sa tráva ťažko udržiava. Vďaka vaku na zalievanie futbalového ihriska v letných mesiacoch už futbalové ihrisko majú.

Mesto Horní Jiřetín

Mesto Horní Jiřetín leží v severozápadných Čechách na úpätí Krušných hôr, kúsok od Mostu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1263. Meno obce sa niekoľkokrát menilo. Od názvu Jorrenthal z roku 1263, cez Jurncetin, Jurntyn, Gyrzietin, až na neskorší Obergeorgenthal, hovorovo v miestnom nárečí Jörten. V roku 1409 bol Jiřetín rozdelený na Horný a Dolný. Od druhej polovice 17. storočia sa o Horní Jiřetín delili významné šľachtické rody Lobkowiczovcov a Valdštejnovcov. Prebiehala tu ťažba hnedého uhlia.

TJ Sokol v Hornom Jiřetíne

Práce na športovom areáli sú často vykonávané svojpomocne, len niektoré sa uskutočňujú v rámci investičnej výstavby. Aj TJ Sokol v Hornom Jiřetíne ťaží nedostatok financií. Prostriedky na bežnú prevádzku a udržanie základnej činnosti tunajších športových oddielov sú v dnešnej dobe kľúčové pre ďalšiu existenciu areálu. Existujúci TJ Sokol ťažko získava prostriedky na prevádzku tunajšieho zariadenia, často preto pristupuje k prenajímaniu častí areálu s úmyslom zlepšiť podmienky na jej športové využitie. Hlavným cieľom je zabezpečiť prostriedky na samotné udržanie a kvalitnú ponuku športovísk pre širokú verejnosť.

Futbalové ihrisko pre TJ Sokol v Hornom Jiřetíne

TJ Sokol si zakúpili vak na úžitkovú vodu na polievanie trávy v letných mesiacoch. Futbalisti doteraz nemali zelené ihrisko, kde by mohli trénovať. Vďaka vaku na zalievanie, ktorého dodacia lehota bola 2 týždne a ktorý do 3 dní začal plniť svoj účel, sa môžu tešiť z novej trávnikovej plochy. Flexibilné vaky na vodu sa hodia v období sucha, pri výpadkoch dodávky vody, na zadržiavanie dažďovej a úžitkovej vody, ako zásobníky na protipožiarnu vodu, na zber odpadovej vody aj na uskladnenie tekutých hnojív a pohonných hmôt. Vaky CITERNEO sú zo špeciálnej textílie s vrstvou gumy na povrchu. Sú odolné proti pôsobeniu agresívnych kvapalín, mechanickému poškodeniu, UV žiareniu, namŕzaniu aj ohryzu zverou. Uskladnená kvapalina v nich nemení kvalitu.