Obecný úrad mesta Horní Jiřetín si zakúpil vak na pitnú vodu a vak na úžitkovú vodu. Prináša tak inšpiráciu moderného prístupu pre ostatné obce a mestá.

Mesto Horní Jiřetín leží v severozápadných Čechách, kúsok od Mostu, na úpätí Krušných hôr. Prvá písomná zmienka o tomto meste pochádza z roku 1263. Meno obce sa v minulosti niekoľkokrát menilo. Mesto nieslo názov Jorrenthal, Jurncetin, Jurntyn, Gyrzietin aj Obergeorgenthal, hovorovo v miestnom nárečí Jörten. V roku 1409 bol Jiřetín rozdelený na Horný a Dolný. V druhej polovici 17. storočia sa o mesto delili významné šľachtické rody Lobkowiczovcov a Valdštejnovcov. Prebieha tu stále ťažba hnedého uhlia, a to v lome Bílina a lome ČSA.

Zámok Jezeří

Zámok Jezeří je architektonickou dominantou. Baroková podoba prekryla renesančný zámok a ten zasa gotický hrad. V histórii možno vysledovať aj pôvodné slovanské osídlenie oblasti aj oppidum a svätyne Keltov. Zámok Jezeří má vysokú umeleckú a architektonickú hodnotu. Po rozsiahlych rekonštrukciách, ktoré trvajú aj teraz, bola sprístupnená severná časť aj s vežou nadväzujúcou na zámockú záhradu, salón, spálne a zámockú striebornicu. V pivniciach boli nainštalované strašidlá a rozprávkové bytosti.

Čertova kaplnka

Po ľavej strane príjazdovej komunikácie smerom k zámku Jezeří stojí zrúcanina nedostavanej grófskej kaplnky, ktorá je známa pod ľudovým názvom Čertova kaplnka. Toto miesto je opradené tajomstvom a aj v súčasnej dobe tu pocítite zvláštnu atmosféru.

Horní Jiřetín a vaky na vodu pre obecný úrad

Obecný úrad mesta Horní Jiřetín si zakúpil od spoločnosti FT vaky zásobník na pitnú vodu a vak na úžitkovú vodu. Prináša tak inšpiráciu moderného prístupu pre ostatné obce a mestá nielen v okolí. Vďaka vaku na dažďovú vodu je možné lepšie hospodáriť a využiť dažďovicu na polievanie mestskej zelene. Vak na pitnú vodu dokáže vytvoriť zásoby pitnej vody v období sucha, odstávok dodávky tejto vody z vodovodnej siete, alebo v čase nedostatku vody. Mesto Horní Jiřetín zakúpilo celkom 5 vakov na vodu. Išlo o 4 menšie vaky a jeden stredný vo veľkosti 100 m³. Voda slúži na závlahu futbalového ihriska, pre tunajší zámok, obecný úrad a faru.