Jedna z našich posledných inštalácií vakov Citerneo je presvedčivým dôkazom, že vaky na dažďovú vodu majú svoje miesto aj v historických budovách, kde sa moc často s inovatívnym riešením nestretneme. Opak je pravdou, Michnov palác v Prahe je toho jasným dôkazom.

V historickom paláci, ktorý stojí kúsok od Pražského hradu na Malej Strane, má svoje ústredie Česká obec sokolská. Sídli v pamiatkovo chránenej budove, ktorej dávna história siaha až do konca 16. storočia. Toto miesto je zaujímavé nielen svojou históriou, ale aj tým, že sa v barokových sálach v súčasnosti konajú významné spoločenské podujatia, je tu administratívne zázemie, štyri telocvične a vôbec najstarší vnútorný bazén v Prahe.

Súčasné vedenie Sokola rieši už dlho rekonštrukciu a modernizáciu tejto budovy tak, aby zodpovedala aktuálnym potrebám a zároveň dosiahla ekonomických úspor, ktoré bude možné použiť na športovú činnosť miesto na prevádzku budovy.

Optimalizácia hospodárenia s vodou

Základnou myšlienkou bolo optimalizovať hospodárenie s vodou. Do plánu bolo potrebné zakomponovať úsporu za odvod zrážkových vôd do kanalizácie. Platba sa vypočítava súčinom plochy nehnuteľnosti, koeficientu odtokovosti, hodnotou dlhodobého zrážkového úhrnu lokality a cenou stočného. Rozsiahle strechy sa teda priamo ponúkajú na zadržiavanie dažďovej vody a jej ďalšiemu využitiu v prevádzke budovy. Ďalej bolo dôležité nájsť širšie využitie pre vodu z tzv. Petřínskeho prameňa, ktorý vyviera v hlbokých pivniciach paláca a je dnes využívaný pre fungovanie bazéna.

V tomto bode dochádza k nadviazaniu spolupráce Michnovho paláca a spoločnosti FT vaky. Vzhľadom na to, o aký rozsiahly projekt ide, sa obe spoločnosti dohodli na tzv. testovacom riešení. Spoločnosť FT vaky umiestnila do pivničných priestorov vak na dažďovú vodu s veľkosťou 5 m3. Zamestnanci Michnovho domu ho pripojili k dažďovým zvodom z časti striech paláca a pripravili vývody, ktoré umožnia ďalšie využitie zachytenej vody.

Testovanie prebieha úspešne a plány do budúcnosti sú smelé. V tejto chvíli je dohodnutá ďalšia časť testovania využitia vaku. Vodu z vaku bude odoberať jedna pražská mestská časť, ktorá vodu využije na zalievanie svojich sadov. Hoci bude mestská časť túto vodu odoberať za úhradu, aj u nej dôjde k úspore, pretože dažďová voda od Sokola bude lacnejšia než doteraz používaná voda.

Výrazná úspora a rýchla návratnosť

Vak veľkosti 5 m3 bol po dvoch daždivých dňoch úplne zaplnený zvedenou vodou z časti striech budovy. V prvých dvoch dňoch používania vaku tak Sokoli ušetrili za nákup vody viac ako tisíc korún. Vzhľadom na cenu riešenia v ráde desiatok tisíc korún je už teraz jasné, že návratnosť nákupu vaku a príslušenstva sa bude počítať iba v mesiacoch.

Teraz je v pláne obstaranie ďalších vakov, ktoré spoľahlivo pojmú vodu zo všetkých striech Michnovho paláca. Táto voda bude použitá na vnútorné potreby budovy. Tým dôjde k úspore v ráde státisícov korún.

Vzniknuté riešenie využitia dažďovej vody, ktoré je inovatívne, ekonomické a ekologické, sa zaobíde bez nezvratného zásahu do historickej budovy, a ešte pomôže k úspore mestskej časti. Stratégia „win – win“ (= stratégia výhodná pre obe strany) v najčistejšej forme.

Pokiaľ ste v podobnej situácii, spravujete rozsiahly objekt, napríklad zámok alebo školu, a úspora financií by sa vám hodila – ozvite sa nám.