Výrobný závod firmy CITERNEO v Amboise nedávno dodal dve veľké flexibilné nádrže s objemom 1 700 m3 a 1 000 m3 pre mesto Lisieux v Normandii. Zákazník chce vaky s celkovým objemom 2 700 m3 využiť na skladovanie požiarnej vody a použiť ju v prípade ohrozenia požiarom na hasenie.

Dokonalá integrácia flexibilnej nádrže do prostredia

Flexibilné vaky môžu slúžiť ako zásobáreň vody na hasenie okrem iného aj v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach, kde je mnohokrát nemožné vybudovať betónové nádrže. Možno ich umiestniť na rizikových miestach v krajine sužovanej extrémnymi teplotami a suchom, aj v ťažko dostupnom teréne. Pomáhajú vytvárať využiteľné zásoby vody tam, kam sa ťažká hasičská technika tak ľahko nedostane.

Prednosťou vakov je, že vďaka svojej maximálnej výške 1,6 metra a prírodnej zelenej farbe splynú s okolím bez toho, aby ho narušovali. Hravo ich skryje okolité rastlinstvo. Dokonca aj v tomto ročnom období sú v dokonalej harmónii s teplými farbami jesene: hnedou, červenou, oranžovou a žltou.

 

Prečo mať v prírode zásoby požiarnej vody

Našu republiku trápia predovšetkým v letných mesiacoch dlhodobé suchá, čo sa prejavuje aj v lesoch. Tie sú vyprahnuté, a k požiaru stačí veľmi málo. Najčastejšie za vznikom požiaru stojí ľudská nedbalosť, stačí ohorok cigarety. A pokiaľ práve zúrila búrka, jej blesky tiež môžu vyschnutý les ľahko zapáliť. Po dlhšom období bez zrážok preto býva nariadený zákaz zakladania ohňov v prírode a vypaľovanie trávy.

V Českej republike máme veľmi dobré skúsenosti s využitím flexibilných vakov pre potreby hasičských zborov. Osvedčili sa pri hasení požiarov lesných a trávnatých porastov v ťažko prístupných miestach, na strmých skalách, v horách, v prírode v nedostupnom teréne, kam sa ťažko dostáva ťažká hasičská technika a veľkoobjemové cisterny. Pri zásahoch hasičom situáciu niekedy sťažuje aj hustý dym, prípadne ju komplikuje silný nárazový vietor, ktorý v kombinácii so suchou pôdou spôsobuje, že sa požiar nekontrolovane šíri, a je takmer nezastaviteľný. Z týchto dôvodov je niekedy ťažké dostať sa ku všetkým ohniskám požiaru.

V takých prípadoch býva povolaný vrtuľník a hasiči potom plamene likvidujú pomocou tzv. bambi vaku zaveseného pod vrtuľníkom.Voda sa do vaku zaveseného pod vrtuľníkom čerpá pomocou čerpadiel z blízkeho vodného toku. U nás sa bežne používa závesný vak s objemom od 400 do 1 000 litrov podľa veľkosti vrtuľníka, ktorý ho nesie. Zložitá kyvadlová doprava vody nastáva, pokiaľ v blízkosti požiaru nie je žiadny vodný zdroj, z ktorého by bolo možné vodu do bambi vaku naberať alebo čerpať. Čas letu vrtuľníka medzi základňou a ohniskom požiaru je potom príliš dlhý a hasenie je menej účinné, než by bolo potrebné.

Pri riešení dostupnosti vody v neprístupnom teréne môže pomôcť použitie flexibilného vaku. Vak môže byť v rizikových oblastiach umiestnený trvalo, pokiaľ ide o všeobecne rizikovú lokalitu. Ďalšou možnosťou je, že ho bude mať k dispozícii hasičský zbor zložený na základni. V prípade potreby vak naložia 2 ľudia a je možné ho prepraviť na požadované miesto osobným autom. Ďalším plusovým bodom je jeho neuveriteľne rýchle napustenie vodou. Celých 10 m3 vody totiž vak pojme len počas piatich minút! Potom je z neho možné pomocou čerpadla odoberať vodu priamo na hasenie alebo ňou plniť bambi vak pod vrtuľníkom v prípade, že je požiar v neprístupnom alebo skalnatom teréne. Zásah sa tak výrazne zrýchli a hasičom odpadne problém s tým, že v blízkosti požiaru nie je prírodný zdroj vody, z ktorého je možné vodu ihneď odoberať. Po úspešnej akcii sa dá vak rýchlo zložiť a odviezť späť na základňu. Prednosťou tohto vaku je teda tiež jeho skladnosť.

Flexibilné nádrže sú plne využiteľné na účely profesionálnych i dobrovoľných hasičských zborov. Môžu napomáhať v prvej fáze hasenia, k regulácii ohňa alebo napríklad k uhaseniu žeravých a tlejúcich trosiek. Nádrže sú vyrobené z odolných technických tkanín, vybavené hydrantovými spojkami a progresívnym systémom Securflow 80 proti riziku preplnenia a systémom proti vodnému víru Securtex 3. Zásobníky sú plne adaptabilné, možno ich prispôsobiť na mieru a vybaviť ľubovoľným počtom a typom vstupov a výstupov. V neposlednom rade tiež disponujú automatickým čistením.

Investícia na dlhé roky

Zásobníky a vaky na požiarnu vodu vynikajú svojou rokmi osvedčenou spoľahlivosťou, dokonalým utesnením a vysokou odolnosťou. Flexibilné nádrže CITERNEO určené na vytváranie zásob požiarnej vody sú veľmi rýchlym a ľahkým riešením bez nutnosti stavebných úprav a stavebného povolenia. Sú efektívnym variantom na uskladnenie požiarnej vody s možnosťou rýchleho premiestnenia a uloženia vakov v pohotovostnom stave na neskoršiu inštaláciu a využitie. Bezpečnosť vakov je preverená profesionálnymi hasičmi. Ich vlastnosti umožňujú bez preháňania zachraňovať ľudské životy a minimalizovať škody na majetku!

Bezpečný a šetrný spôsob skladovania požiarnej vody

Flexibilné vaky využívajú aj ubytovne, kempingy a ďalšie ubytovacie a rekreačné objekty ako prevenciu aj súčasť protipožiarnej ochrany. S obľubou sa používajú pri hasičských výcvikoch, súťažiach a pretekoch. Ide o ideálny spôsob ochrany životného prostredia, šetrenie vodných zdrojov a ekonomické riešenie protipožiarnej ochrany.

Ak riešite podobné situácie, sme tu pre vás. Neváhajte nás kontaktovať!