Tentokrát pre vás máme článok o využití vakov pri skládkovaní odpadu. Nedávno technici nášho výrobcu a dodávateľa, firmy Citerneo, inštalovali flexibilnú nádrž s objemom 1 000 m3 v Peyrat-de-Bellac v Nouvelle-Aquitaine vo Francúzsku. Flexibilná nádrž je tu použitá na zachytávanie výluhu (skládkovej vody). V nej bude výluh uskladnený a bude čakať na ošetrenie a spracovanie v úpravni priamo v areáli skládky.

Stredisko skladovania odpadu

Stredisko na skladovanie odpadu v Peyrat-de-Bellac neďaleko mesta Limoges funguje od marca 2009. Areál ALVEOL sa rozkladá na ploche 56 hektárov. Zaujímavé je, že skládkovaniu slúži iba relatívne malá časť celkovej plochy. Samotná skládka zaberá plochu s veľkosťou približne 25 hektárov. Vo zvyšku areálu funguje niekoľko zariadení, ktorých účelom je zaistiť bezpečnosť prevádzky a maximálne využitie privezeného odpadu a surovín. Je tu zariadenie na spracovanie odpadu (výluhu a bioplynu) a jednotka mechanicko-biologickej úpravy (drvenie a triedenie). Celé stredisko a jeho zariadenie je navrhnuté tak, aby bolo schopné spracovať 80 000 ton odpadu ročne.

Ukladanie a čistenie skládkovej vody

V areáli sa nenachádza, ako si niekto možno predstavuje, halda odpadkov. Jednotlivé kazety skládky sú naopak vybavené najmodernejšou tesniacou technológiou, ktorá plní najprísnejšie európske legislatívne normy. Celý priestor riadenej skládky je dôkladne zabezpečený. Priesakové vody, ktoré boli v kontakte s odpadmi, sa udržujú v uzavretom cykle tak, aby neunikali do okolitého prostredia. Skládková voda, ktorá nie je využitá na recirkuláciu, sa často odváža či odvádza potrubím do čistiarní odpadových vôd. Tu je tomu inak, výluh čaká na svoje spracovanie práve v novom vaku. Skládkové vody je totiž možné tiež zneškodňovať v mieste skládky ich priamym čistením. To je možné jednak biologickým čistením za prístupu aj bez prístupu vzduchu, ďalej adsorpčnými či chemickými oxidačnými postupmi, ale dá sa využiť taktiež zrážacích reakcií alebo reverznej osmózy.

Skladujte výluh zo skládky bez zbytočných stavieb

Niektoré skládky na skladovanie výluhu zo skládky používajú dobre utesnené nádrže, ktoré sa však musia vybudovať a dobre izolovať od okolitého prostredia, aby nedošlo ku kontaminácii povrchových alebo podzemných vôd v blízkosti skládky a nebola narušená rovnováha okolitej prírody. S využitím vaku možno tieto stavebné a izolačné práce jednoducho preskočiť a môžeme si byť istí, že skládková voda bude presne tam, kde ju chceme mať. Po úložisku výluhu zo skládky sa požaduje predovšetkým pevnosť proti roztrhnutiu, odolnosť proti kyselinám a ultrafialovému žiareniu. Flexibilný vak Citerneo je schopný zachytávať ako priesakové, tak dažďové vody zo skládky, a to pri splnení všetkých požadovaných vlastností na nádrž/záchytku určenú na výluhy zo skládky.

Pomáhame starať sa o životné prostredie

Na záver článku o skládkovaní a využití našich vakov pri tomto procese nemôžeme zabudnúť na ešte jedno nezanedbateľné plus a veľmi kladný bod pre našu dodávateľskú firmu Citerneo. V snahe chrániť a starať sa o našu planétu vyprodukuje pri výrobe vakov menej ako 1 % odpadu z celého objemu výroby. Sme hrdí, že máme takého zodpovedného dodávateľa. Pridáte sa aj vy a stanete sa našimi spokojnými zákazníkmi, ktorí prispievajú k ochrane životného prostredia?