Agrodružstvo Morkovice obhospodaruje 5 255,68 ha poľnohospodárskej pôdy. Pre svoju živočíšnu a rastlinnú výrobu si na zaistenie dostatku vody zaobstaralo od spoločnosti FT vaky predvlani dva vaky na dažďovú vodu. A v minulom roku k nim pridalo ešte ďalší. Pretože je vody stále menej a extrémne teploty aj sucho sa objavuje čoraz viac, druhá realizácia pravdepodobne nebude posledná.

Agrodružstvo Morkovice v okrese Kroměříž patrí k veľkým poľnohospodárskym družstvám a neustále rozvíja svoj výrobný aj ekonomický potenciál. Za svoje vynikajúce výrobné a ekonomické výsledky získalo mimoriadne uznanie od Poľnohospodárskeho zväzu ČR. Pre lepšie fungovanie si najprv obstaralo od spoločnosti FT vaky dve nádrže na vodu, a pretože sa vaky osvedčili, na zaistenie dostatočného množstva dažďovej vody v obdobiach extrémneho sucha si družstvo obstaralo ďalší vak s objemom 250 m³, ktorý slúži na zber vody v období od novembra do marca. Cez zimu sa doň zbiera dažďová voda na závlahu.

Zber dažďovej vody na závlahu

V rastlinnej výrobe pestuje Agrodružstvo Morkovice hlavne obilniny, repku, cukrovku, hrach, mak, ľan a kŕmne plodiny pre živočíšnu výrobu. Chov 840 ks kráv s produkciou kvalitného mlieka prebieha na farmách v Počeniciach a Nítkoviciach. Produkcia kvalitného mlieka vyžaduje dostatočné množstvo vody rovnako ako rastlinná výroba. K dvom predchádzajúcim vakom na dažďovú vodu s objemom 250 m³ tak pribudol aj tretí. Pokiaľ tiež uvažujete o zaobstaraní vaku, môžete družstvo Morkovice nasledovať. Či už si zaobstaráte štandardný alebo atypický rozmer vaku, zaistíte tak dostatok vody pre svoju výrobu.

Prečo si zaobstarať flexibilné vaky nielen na dažďovú vodu

Pretože sú letá čoraz viac extrémne suché a stále ubúda podzemných zásob vody, flexibilné vaky na vodu sú výborným riešením. Kritickému nedostatku vody sa dá čeliť zachytávaním dažďovej vody zo striech administratívnych aj hospodárskych budov, ako sú kravíny a úložiská kŕmenia. Vďaka flexibilným vakom sa vyhnete náročnému budovaniu nádrže do zeme s nutnosťou stavebného povolenia. Podzemná nádrž je finančne nákladná, jej budovanie zdĺhavé a nedá sa presunúť. Flexibilné nádrže CITERNEO uvítajú poľnohospodári podnikajúci v malom, súkromnom, ale aj veľkom rozsahu.

Čo zahŕňa obstaranie flexibilných vakov

Od objednania budete mať od firmy FT vaky nádrže za 3 týždne, čo je dostatočne rýchle riešenie. Nemusíte vykonávať veľké zemné práce a úpravy okolia. Za 3 týždne stihnete v prípade potreby plochu upraviť. Počas zimy potom môžete chytať vodu zo zrážok na nadchádzajúcu sezónu. Vaky môžu slúžiť na dažďovú, pitnú, úžitkovú aj odpadovú vodu, na uloženie tekutých hnojív aj pohonných hmôt.