V sobotu 19.10. sa konala unikátna celorepubliková akcia Deň na obnovu lesa. Spoločnosť FT vaky na tejto významnej akcii prezentovala svoj referenčný vak s objemom 10 m3.

Spoločnosť FT vaky na akcii Deň na obnovu lesa prezentovala svoj referenčný vak s objemom 10 m3. Flexibilné vaky sa dajú použiť na zavlažovanie po výsadbe nových stromčekov, ktoré je nutné pravidelne zalievať zvlášť v obdobiach sucha, ktoré za posledné roky v letných obdobiach poznáme. Rovnako tak sa používajú napríklad na zavlažovanie mestskej zelene. Často sa tiež inštalujú v blízkosti hájovní a ďalších objektov, ako protipožiarna ochrana na uloženie požiarnej vody. Veľmi dobre poslúžia ako rezerva v čase, keď je z nejakého dôvodu prerušená dodávka vody. Dá sa v nich uskladniť voda pitná, ale aj dažďová alebo odpadová, ale aj kvapalné hnojivá alebo pohonné hmoty.

Deň na obnovu lesa

Deň na obnovu lesa aktívne podporilo 31 000 účastníkov, ktorí vysadili 163 000 nových stromčekov pre budúce generácie a symbolicky tak podporili snahu Lesov ČR.
Ak sa chcete stať členmi Klubu nového lesa aj vy, pozrite sa na stránky sazimelesynovegenerace.cz. Pretože v poslednej dobe čelíme jednej z najväčších kalamít v dejinách lesníctva, každá pomoc je vítaná. Prebiehajúce klimatické zmeny a s ňou súvisiace sucho je výzvou pre všetkých, čo chcú priložiť ruku k dielu. Je totiž potrebné znovu vysadiť obrovský rozsah plôch. Víziou je vysadiť nový les, v zložení odolnejšom voči škodcom, meniacej sa klíme aj stále väčším výkyvom počasia.

Lesy novej generácie

Nové lesy budú veľmi rozmanité, vekovo a druhovo značne bohaté a s niekoľkými výškovými poschodiami. Takéto lesy oveľa lepšie zadržia vodu, vytvoria tieň, prečistia vzduch a ochladia okolitú krajinu. Každý nový les je najprv starostlivo vyprojektovaný podľa konkrétnej lokality, nadmorskej výšky, sklonu, pôdneho zloženia, polohy miesta a prevažujúcich poveternostných podmienok. Každý obnovovaný les sa väčšinou skladá najmenej z troch druhov dominantných drevín, zastúpených približne vždy po 20 % a ďalších zmesí z rôznych drevín pre prirodzenú obnovu. Ide o viac ako 50 pôvodných druhov domácich drevín. Spoločnými silami a s pravidelným prísunom vody, ku ktorému chce spoločnosť FT vaky prispieť, sa lesy budú dať zase obnoviť.