Ďakujeme za Vašu správu

Vašu správu sme prijali a budeme sa ju čo najskôr venovať a čoskoro sa Vám ozveme.

FT vaky, s.r.o.,

I. P. Pavlova 1785/3,
120 00 Praha 2

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273659.

info@ftvaky.cz

Tel. +420 774 444 372

Datová schránka

nvmfvix

© FT vaky, s.r.o. | Jakékoli užití obsahu, loga, fotografií nebo grafické úpravy webových stránek FT vaky.cz, včetně jejich převzetí, šíření a dalšího zpřístupnění je bez předcházející písemné dohody s vlastníkem webu a provozovatelem serveru zakázáno. Logo FT vaky, které je používáno na těchto webových stránkách, je zaregistrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka kombinovaná pod číslem 365145 a ochranná známka FTVAKY slovní je vedena pod číslem 365146. Provozovatelem serveru a vlastníkem webu je FT vaky, s.r.o. se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. Společnost je zapsána u Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273659.